EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Etablering av full verdikjede for EPS i Norge

Pilotprosjekt for innsamling, sortering og komprimering av EPS er i gang. Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær.

Foto: EPS-foreningen.

Ekspandert polystyren (EPS, isopor) er en plasttype som er overlegen som isolasjonsmateriale til bygg og som fiskekasse. Men som all annen plast, medfører bruken store klimagassutslipp og mulig plast på avveie. Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær. For plasttypen EPS kan det å lukke sirkelen gi store forsøplings- og klimagevinster, samtidig som vi kan bygge en materialgjenvinningsindustri i Norge og øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast.

Prosjektet er finansiert av Avfallsforsk (PReP2020) og er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen ZERO, Vartdal Plastindustri AS og EPS-foreningen. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Retura SS og avfallsmottak fra Sogn til Namdalen deltar som partnere på innsamlingssiden.

I Norge brukes om lag 70 000 tonn EPS årlig, hvorav 35 000 tonn blir eksportert som fiskekasser og 30 000 tonn blir brukt som byggisolasjon. EPS brukes også ofte som emballasje av blant annet møbler og hvitevarer.

Innsamlingen av EPS fra fiskekasser og annen emballasje er organisert gjennom Grønt Punkt og har en meget høy innsamlingsgrad fra de store EPS-brukerne. Innsamling fra mindre brukere og husholdningene er betydelig mindre. Den største barrieren mot innsamling er den lave egenvekten, hvor en pose på 1000 L med EPS bare veier rundt 10 kg. Transportkostnadene blir store, som medfører lite innsamling. Ved komprimering øker egenvekten inntil 40 ganger, og råstoffet blir svært ettertraktet og har stor verdi. Å få råstoffet effektivt til en komprimatorer er derfor nøkkelen til mer sirkulær bruk.

Kompressor. Illustrasjon: EPS-foreningen.

Hovedmålet i prosjektet er å etablere en pilot for en full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS fra Vestland til Trøndelag. Gjennom å utnytte bruk av ledig returtransport og smarte innsamlingsmetoder vil vi samle EPS til komprimering.

Prosjektet har også som hensikt å avdekke barrierer for innsamling fra privathusholdning og byggeplasser. Gjennom workshoper og kontakt med brukere og markedet vil vi foreslå virkemidler som bidrar til økt innsamling og virkemidler som skaper marked for gjenvunnet EPS. Skaper vi marked for bruk av gjenvunnet EPS, øker også verdien av på innsamlet råstoff. Med økt gjenvinning vil vi bidra til økt verdiskapning og næringsutvikling i Norge.

Prosjektgruppen er godt i gang med kartlegging av barrierer og etablering av anlegget i Ørsta. Det er satt i gang sortering av EPS i avfallsmottakene som er tilknyttet prosjektet og Alles Miljø har fått i oppgave å levere et komplett komprimeringsanlegg som skal være i drift slutten av mai.