EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Effektiv gjenvinning av EPS-avfall

Reno-Vest Bedrift

Foto: Reno-Vest Bedrift.

EPS («isopor» på folkemunne) som avfall, tar mye plass. Da kan en mobil EPS-komprimator være løsningen.

EPS-avfall på byggeplasser kan være volumkrevende. Når plassen er knapp, kan det være utfordrende å håndtere avfallet. En løsning fra Reno-Vest Bedrift AS gjør håndteringen enkel, praktisk og lønnsom.

- Vi fikk forespørsel fra en kunde om å bistå i håndteringen av 1000 kubikkmeter EPS-avfall i forbindelse med et byggeprosjekt, sier Jan Gunnar Karlsen, daglig leder i Reno-Vest Bedrift. - Utbygger hadde liten plass for avfall. Som et alternativ til å fylle flere containere og kjøre skytteltrafikk til gjenvinningsstasjonen, bestemte vi oss for å investere i en EPS-komprimator som reduserer volumet av EPS-avfallet til en brøkdel.

EPS-komprimatoren står i en 20-fots container, og har et eget aggregat som forsyner komprimatoren med strøm. Det gjør at den kan flyttes rundt til ulike anleggsplasser etter behov og brukes hvor som helst.

- Vi anslo at vi måtte kjøre omtrent 40 stykk 41m3 avfallscontainere til nærmeste mottak - som var rundt fem timer unna. Komprimatoren sparte utbygger for mye transport, og samtidig løste det utfordringen med lite plass på byggeplass. 

Det komprimerte EPS-avfallet leveres til gjenvinningsanlegg der det foredles til ny råvare.

Lønnsom håndtering

Leder i EPS-foreningen, Jan-Erik Engebretsen, mener flere burde se til løsningen til Reno-Vest i håndtering av EPS-avfall.

- Dette er en veldig god måte å behandle EPS-avfall på, både for å redusere utfordringer med areal og for å gjenvinne EPS. Vi vet at flere opplever det som krevende å samle inn, behandle og gjenvinne EPS riktig, sier Engebretsen.

Han legger til at man også kan spare både miljø og penger gjennom å bruke komprimatoren som et ledd i å omdanne EPS-avfall til ny råvare.

-  Komprimert EPS-avfall har faktisk stor verdi og er ettertraktet som ny råvare i produksjon av nye produkter. Samtidig som man oppfyller miljøforpliktelser og tar vare på omverden, kan man i tillegg tjene penger, sier Engebretsen.

Flittig brukt

Siden oppstarten har komprimatoren vært flittig brukt av flere. Ikke minst i fiskeriindustrien er komprimatoren et nødvendig verktøy.

- Vi får en del forespørsler fra fiskeforedlingsbedrifter. De mottar store mengder fiskekasser i EPS, sier Karlsen i Reno-Vest og legger til: Vår mobile komprimator er et godt alternativ for alle som har mye EPS-avfall, lite plass og store avstander til gjenvinningsstasjonen, uavhengig av bransje. Den gir besparelser ved håndtering, lagring og transport.