EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Håndtering av fisk i EPS-kasser

Fisk i kasse

Hvordan sikre håndteringen av fisk i EPS-kasser? Vi gir deg praktiske råd og påpeker kritiske punkt du må være oppmerksom på. Her finner du også standard for 20 kg kasser.

Kasselageret på slakteriet

Husk at fiskekasser er «ferskvare». Det vil si at alder på kassene spiller en viktig rolle. Kassekvaliteten forringes med andre ord gradvis ved lagring.

God og målrettet rullering på lageret er således viktig for å sikre kvaliteten. Det optimale i den forbindelse er lagerrullering hver 14. dag.

Pakkeprosessen på slakteriet

Det er svært viktig at kassene fylles med riktig mengde fisk og is i forhold til kassestørrelsen (fyllingsgrad). En EPS-kasse veier ca. 600 gram og rommer 20 kg laks (ca 20-22 kg avhengig av fiskens størrelse/form). Her blir det dessverre i noen sammenhenger syndet en del. Det er dessuten avgjørende at det alltid er minst to stropper rundt kassen og at disse stroppene er tilstrekkelig stramme. Skal fiskekassene transporteres med fly, er hovedregelen tre stramme stropper. Og ikke minst viktig: bredden på stroppene må være korrekt dimensjonert. 

Slakke stropper er ofte et resultat av at pakket volum er for stort ved stropping. Som generell regel, vil antall stropper avhenge av terminalens krav/ønsker.

 
Palletering på slakteriet

Palletering er et kritisk punkt i forbindelse med sikker håndtering av fiskekasser på slakteriet. Et viktig stikkord i den sammenhengen er korrekt stabling. Denne stablingen må være systematisk utført og det vil i praksis si 27 fiskekasser pr. pall. At kassens stablingssystem følges til punkt og prikke, bidrar til trygghet gjennom hele kjeden.

 

Skissen viser korrekt og systematisk stabling på bil. Legg for øvrig merke til EPS-kilen som er spesialutviklet for å stabilisere kassene i forbindelse med transport på lastebil.

I henhold til regelverket til de fleste fraktselskapene i Norge, er maksimal høyde pr. pall, ni fiskekasser. Poenget med dette spesifikke antall, er at vekt/energi skal belaste emballasjen 100 prosent korrekt.

 

 

 

Ankomst til terminal og omlasting på terminal

Nå fiskekassene ankommer en terminal, f.eks. Gardermoen hovedflyplass, er det vanlige hensyn og regler som gjelder. De samme prosedyrer som ved palletering følges her. Det vil bl.a. si at for å opprettholde kassens stabilitet, må kassens stablingssystem legges til grunn.

Ved vakuumløfting, som er nokså vanlig på mange terminaler, er det viktig at strammestroppene er solide, riktig plassert og tilstrekkelig stramme.

Ankomst til sluttkunde

For å spare det ytre miljø i størst mulig grad, er riktig miljøhåndtering avgjørende. Et viktig stikkord her er resirkulering av kassene. Store kunder har etter hvert skaffet seg egne komprimatorer med tanke på resirkulering. I tillegg finnes lokale innsamlingssystem knyttet opp til Grønt punkt-ordningen. Kassene er kun til låns og vil bli til «longlife»-produkter ved å benytte innsamlingsordninger aktivt. På dette området kan vår EPS-gruppe gi samarbeidspartnere aktiv støtte og bistand om det skulle være ønskelig.

> Les mer om sikker håndtering av fisk og andre næringsmidler i EPS-emballasje

Last ned standard for EPS fiskekasse 20 kg:

> Norsk standard

> Engelsk standard