EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig

EPS-foreningen har sammen med ZERO og Vartdal Plast sett på hvordan vi kan øke innsamling, sortering og materialgjenvinning av EPS. Nå er rapporten fra prosjektet klar.

Last ned prosjektrapporten "Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig"

EPS består av 98% luft i et nettverk av polystyren. Materialet er svært lett og isolerende. I tillegg har det høy mekanisk styrke og er formbart. Dette gjør EPS godt egnet til byggisolasjon, fiskekasser og som støtdempende emballasje.

I Norge produseres det 65 000 tonn EPS per år, derav 35 000 tonn fiskekasser, 30 000 tonn byggisolasjon og noe mindre mengder teknisk emballasje. Importen av ferdig EPS skjer i form av emballasje rundt hvitevarer og elektronikk. I tillegg produseres det 12 000 tonn XPS til frostisolering. Hvor mye blir avfall?

Hva må til for at EPS-bransjen blir sirkulær?

Prosjektet, som er finansiert av Avfallsforsk, har som mål å etablere en pilot for full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS-avfall fra Vestland til Trøndelag, slik at mest mulig EPS blir gjenvunnet, forsøpling forhindres og klimagassutslippene går ned. Rapporten gir forslag til hvordan vi kan øke innsamlingen og bruken av resirkulert EPS og XPS.

– Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig. Ikke i dag, men på sikt gjennom endringer i alle deler av verdikjeden. Det trengs endringer i råstoff, produksjon, produkt, gjenvinning og håndtering etter produktet har gjort sin nytte. EPS-avfall må bli til nytt råstoff. Rapporten beskriver hvordan dette kan bli mulig, forklarer Sindre Østby Stub, fagrådgiver industri og plast i ZERO.

Kvaliteten på brukt EPS er høy, og mekanisk gjenvinning gir nytt råstoff med høy kvalitet som for eksempel går til XPS-produksjon. Med kjemisk gjenvinning oppnås jomfruelig kvalitet på råstoffet som gjør at det kan brukes som matvareemballasje.

Foto: EPS-foreningen.

Alle ledd i kjeden må gjøre litt

Bygg- og anleggsbransjen bruker store mengder EPS og XPS til isolasjonsformål. Produktene bygges eller støpes inn og blir værende i lang tid. Rapporten ser på hvordan kapp fra nybygg kan samles inn og hvordan EPS og XPS fra eldre bygg kan la seg gjenvinne. Barrierene er mange. Kunnskapsdeling og samarbeid mellom byggherre, entreprenører, byggevarekjeder, produsenter og avfallsselskapene er avgjørende for tilrettelegging av logistikk og etablering av beste praksis.

Lukkede ordninger fungerer for innsamling av fiskekasser

Foto: Vartdal Plast.

Fiskeindustrien er den andre store brukeren av EPS. 30 000 tonn fiskekasser i EPS eksporteres ut av landet. 5 000 tonn ender på fiskemottak i Norge der fisken bearbeides videre. Gjenvinningsgraden hos de store aktørene er høy, rundt 80-90%, takket være lukkede returordninger. For å øke innsamlingen, spesielt blant de mindre aktørene, pekes det på løsninger med små presser og henting i storsekk.
Handelen må ta større ansvar
Det siste store bruksområdet for EPS er teknisk emballasje, typisk støtdempende emballasje rundt hvitevarer og elektriske artikler. Det kommer i hovedsak fra importerte varer og havner ute i alles hjem. EPS kan ikke samles inn sammen med annen plast, slik at mye havner i restavfall. 
 
Teknisk EPS er EPS-fraksjonen som er mest krevende og kostbart å samle inn. Rapporten foreslår to løsninger: Den ene er at elektronikkhandelen tilbyr mottak av EPS på utsalgssted, tilsvarende mottak av kasserte el-produkter. Den andre er at de vederlagsfritt tar med emballasje i retur ved levering av varer.
Storsekk anbefales for effektiv innsamling på miljøstasjonene
For å øke innsamlingsgraden av EPS er det spesielt to områder som har rom for forbedringer: avkapp fra bygg og teknisk EPS. Begge er viktige strømmer i en sirkulær verdikjede. I dag selges den innsamlede og komprimerte EPS på det internasjonale markedet, samtidig/dessverre er EPS en relativt kostbar fraksjon for kommunene å sortere ut.
 

Foto: EPS-foreningen.

Rapporten presenterer løsninger for effektiv innsamling og sortering på avfallsmottak. Gjennom dialog med mange avfallsselskap ser det ut til at innsamling i transparent storsekk, og tett samarbeid med returselskapene om mottak og komprimering av EPS, er å foretrekke. På større miljøstasjoner kan imidlertid komprimatorer med sensorkontroll hvor publikum kan putte EPS rett i pressa, være aktuelt.
Industrien bidrar
Rapporten er en del av et større prosjekt hvor foreningsmedlem Vartdal Plast har etablert en innsamlingsløsning fra avfallsmottak på Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag hvor de benytter returtransport for innsamling til et felles mottak. Denne løsningen viser hvordan industrien selv effektivt kan bidra til å øke innsamlingsgraden av EPS.