EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Et skritt nærmere full verdikjede for norsk EPS

Vartdal Plast. Foto: Andreas Solbakken/Oclin AS

Slik ser EPSen ut etter å ha blitt komprimert på anlegget. Foto: Andreas Solbakken/Oclin AS.

EPS-foreningen har et mål om å gjøre bruk og avhending av EPS sirkulær. Veien mot full verdikjede er fortsatt lang, men høsten 2020 fikk vi ett eksempel på tiltak som fungerer.

Da åpnet nemlig foreningsmedlem Vartdal Plastindustri sitt nye komprimeringsanlegg i Ørsta kommune. De lokale avfallsstasjonene og EPS-foreningen stiller seg svært positive til initiativet.

Ekspandert polystyren (EPS, på folkemunne isopor) er den foretrukne plasttypen for isolasjon og fiskekasser. Som med annen type plast, medfører bruken klimagassutslipp og risiko for plast på avveie. Nettopp dette ønsker EPS-foreningen å få bukt med gjennom det nye anlegget til Vartdal.

– Det er egentlig ganske lett. Vi plukker ut EPS på avfallsstasjonen og pakker det sammen. Så kommer det trailere og frakter EPSen til komprimering når de har ledig kapasitet. Vi opplever at både næringskunder, og ikke minst forbrenningsanleggene, som avgiftsbelastes langt høyere for plast, er veldig positive til denne ordningen, forteller daglig leder ved Retura Søre Sunnmøre, Øyvind Amdam.

EPS er 98 % luft og 2 % plast. Det betyr at komprimeringen i prinsippet er å fjerne luften fra EPS-kulene. Resultatet er blokker av komprimert plast som selges tilbake til plast- og råvareprodusenter. Det kan også benyttes i produksjon av nytt EPS-råstoff, som betyr at produksjonen har mulighet for å bli sirkulær.

Bredt samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner. EPS-foreningen og Miljøstiftelsen ZERO har vært viktige bidragsytere, samtidig som Avfallsforsk og Grønt Punkt har vært med på finansieringen. For å sikre at Vartdal Plast får tilgang på innsamlet EPS, er Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Retura SS og avfallsmottak fra Sogn til Namdalen med som partnere.

Ordfører Stein Aam i Ørsta kommune klippet snoren da Vartdal Plastindustri AS åpnet sitt nye anlegg for komprimering av plast i slutten av oktober. Foto: Andreas Solbakken/Oclin AS.

I dag organiseres innsamling av EPS fra fiskekasser og annen emballasje gjennom Grønt Punkt Norge, som sikrer en høy innsamlingsgrad i disse segmentene. Det er derimot langt lavere prosentandel innsamling av EPS hos mindre forbrukere.

Dette skyldes den lave egenvekten, hvor 1000 liter EPS veier rundt 10 kilo. Det gir store transportkostnader som tidligere har resultert i mindre innsamling. Håpet er at etableringen av det nye anlegget i Ørsta, med full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering, sørger for økt innsamlingsgrad i disse segmentene.

– Transport har vært en flaskehals tidligere. Når Vartdals trailere frakter last til Trøndelag, kjører de innom anlegget vårt på Fosen og tar med seg innsamlet EPS tilbake. Det er en veldig god løsning som vi er meget fornøyde med, forteller Magnar Mælan, driftsleder på et av samarbeidsmottakene, Fosen Renovasjon.

Vant miljøpris

Gjennom bedre utnyttelse av ledig returtransport og smarte innsamlingsmetoder, håper EPS-foreningen å samle inn langt mer EPS fra Vestland til Trøndelag. 30.000 av en total på 70.000 tonn EPS brukes årlig som byggeisolasjon i Norge. Denne typen EPS blir ofte sendt til energigjenvinning, fremfor komprimering.

Som et ytterligere bevis på at aktiviteter som tar oss nærmere en full verdikjede for EPS faktisk fungerer, er det ekstra gledelig at Vartdal Plast har blitt tildelt Miljøprisen 2020 av Møre og Romsdal Fylkeskommune, blant annet med begrunnelse i det nye komprimeringsanlegget.

– Folk begynner å få opp øynene for dette. Forbrenningsstasjonene er godt fornøyd med at de slipper å ta imot EPS, og gjennom dette samarbeidet får vi en enklere jobb med å transportere unna det vi samler inn. Vi har hatt et eget returpunkt for EPS siden tidlig 2000-tall, men med denne løsningen får også kommunen muligheten til å ta del i den verdiskapingen som oppstår, sier Petter Bjørdal hos Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS.

Skaper vi marked for bruk av gjenvunnet EPS vil det gi store forsøplings- og klimagevinster, samtidig som det øker ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast. Med økt materialgjenvinning vil vi bidra til verdiskapning og næringsutvikling i Norge.