EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Miljø

EPS - ekspandert polystyren - er et bearbeidet oljeprodukt, og således ikke et materiale som er selvstendig utvunnet fra naturens ressurser. Det ferdige EPS-produktet inneholder ingen skadelige stoffer.

... men ikke mye olje

Av den olje som forbrukes i den vestlige verden benyttes ca 86% til energiproduksjon, oppvarming eller som drivstoff. I Europa anvendes kun 4% av det totale oljeforbruket til fremstilling av ulike typer plast. 0,2% av oljeforbruket går til fremstilling av EPS.

EPS sparer energi

EPS anvendt til isolering av bygg reduserer energiforbruket til oppvarming. 1 kg olje anvendt til fremstilling av EPS-isolasjon sparer 200 kg olje til oppvarming i de første 50 år av et byggs levetid. Dermed reduseres utslipp av CO2 tilsvarende.

EPS kan gjenvinnes

EPS er et ettertraktet produkt til resirkulering. Ved bruk av komprimatorer og gjenvinningsteknologi skapes nytt, verdifullt råstoff som produsenter av plastprodukter bruker i ny produksjon, for eksempel isolasjonsplater, hagemøbler og blomsterkasser. EPS på avveie er en verdifull ressurs på avveie – derfor bør alle ha interessere av å levere tilbake den «lånte» oljen slik at den kan brukes på ny. Så sant det håndteres riktig og ikke havner i naturen er EPS en verdifull ressurs som bidrar til å redusere matsvinn, energiforbruk og utslipp fra transport, og pr. i dag eksisterer ingen materialer med tilsvarende egenskaper.

EPS "låner" bare oljen

Den forholdsvis lille mengden olje som benyttes i EPS-produksjon har på grunn av gjenvinnbarheten dobbel nytteverdi:

  • Først "lånes" den til å fremstille beskyttende emballasje og energibesparende isolasjonsmateriale
  • Deretter gjenbrukes ren EPS flere ganger til samme formål
  • Til slutt gjenvinnes EPS i produksjon av andre plastprodukter

Bransjen har som mål å øke gjenvinningsgraden hvert år. I områder eller situasjoner der gjenvinning ikke er mulig, kan brukt eller uren EPS leveres til avfallsforbrenning, og dermed inngå som energibærer i fjernvarmeanlegg

Teknologien for resirkulering er tilgjengelig. Brukt EPS er verdifullt. Med tilrettelegging og innsats fra både produsenter, forhandlere og forbrukere, avfallsmottak og kommuner vil resirkuleringen fungere enda bedre. Slik kan vi sammen utnytte materialets miljøvennlige egenskaper maksimalt, og – optimalt sett – eliminere miljøskadelig håndtering av EPS.