EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

Miljø

Fremstilles av olje: EPS - ekspandert polystyren - er et bearbeidet oljeprodukt, og således ikke et materiale som er selvstendig utvunnet fra naturens ressurser. Det ferdige EPS-produktet inneholder ingen skadelige stoffer.

... men ikke mye olje

Av den olje som forbrukes i den vestlige verden benyttes ca 86% til energiproduksjon, oppvarming eller som drivstoff. I Europa anvendes kun 4% av det totale oljeforbruket til fremstilling av ulike typer plast. 0,2% av oljeforbruket går til fremstilling av EPS.

EPS sparer energi

EPS anvendt til isolering av bygg reduserer energiforbruket til oppvarming. 1 kg olje anvendt til fremstilling av EPS-isolasjon sparer 200 kg olje til oppvarming i de første 50 år av et byggs levetid. Dermed reduseres utslipp av CO2 tilsvarende.

EPS kan gjenvinnes

Ren EPS kan gjenbrukes i produksjonen av nye EPS-produkter: Omsmeltet kan det også benyttes til produksjon av andre plastprodukter, f.eks. hagemøbler og blomsterkasser.

Uren EPS kan forbrennes på f.eks. avfallsforbrenningsanlegg, og dermed inngå i f.eks. boligoppvarming.

EPS "låner" bare oljen

Den forholdsvis lille mengden olje som benyttes i EPS-produksjon har pga gjenvinnbarheten dobbel nytteverdi:

  • Først "lånes" den til å fremstille beskyttende emballasje og energibesparende isolasjonsmateriale
  • Deretter gjenbrukes ren EPS flere ganger til samme formål Til slutt gjenvinnes EPS som er blitt uren som råstoff til energiproduksjon og oppvarming