EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Avkapp på byggeplass

EPS brukt til å bygge grunnmur

FOTO: EPS-foreningen.

I bygg- og anleggsbransjen blir EPS gravd ned, kledd inn eller støpt inn. Produktene kommer da ikke på avveie og forurenser miljøet.

EPS er et lett og miljøvennlig materiale som består av 98% luft og 2% polystyren (plast). Materialet har utmerkede isolasjonsegenskaper, lav egenvekt og gode fuktegenskaper. Som isolasjon bidrar EPS til mer energieffektive bygg gjennom effektive løsninger. Flere av EPS-produktene for bygg er også utformet for å redusere arbeidstid på byggeplass. For å øke gjenvinningsgraden av EPS i byggbransjen anbefaler EPS-foreningen å følge disse tre tipsene:

1. Sikre alle materialer for vind

EPS-produktene er veldig lette i forhold til volumet, dette gjør produktene enkle og jobbe med, men også lette for vinden. Det er derfor viktig å sikre EPS på byggeplassen slik at materialene ikke blir skadet eller spres med vinden.

Håndholdt varmekniv for formskjæring. FOTO: EPS-foreningen.

2. Bruk varmekniv ved kapping av EPS

For å unngå forsøpling med EPS-fragmenter anbefaler vi at det benyttes varmekniv til kapping og ikke vanlig tannsag. Varmekniven vil både gi et mer presist kutt samt at man slipper å rive opp materialet. Det finnes flere varianter av disse, både håndholdte kniver til formskjæring og større bordkniver til kapping av plater. Kontakt din EPS-leverandør for kjøp av utstyr.

3. Sorter avkapp av EPS i egne sekker

På grunn av stort volum og lav vekt er det en fordel å sortere ut EPS og dermed redusere antall tømminger av restavfallet gjennom året. Innsamlet EPS kan material- og energigjenvinnes. Gjør kildesorteringen så enkel som mulig på byggeplassen:

  • Sett opp egnede sekkestativer for EPS der kapping og bearbeiding foregår. Merk sekkene tydelig for EPS. Typisk brukes sekker på 800 til 2000 liter.
  • Spør din lokale miljøstasjon om innsamlingsmetode, utstyr osv
> Last ned infoark om EPS på byggeplassen