EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Om EPS-foreningen

EPS-foreningen består av foretak som produserer og leverer EPS-produkter.

EPS-foreningen er organisert i Norsk Industri, som igjen er en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningen organiserer bedriftene som produserer og gjenvinnes EPS, på folkemunne omtalt som isopor. 

De viktigste produktområdene er:

 • isolasjonsprodukter til bygg og anlegg
 • emballasje til fisk og andre næringsmidler
 • formstøpte spesialprodukter

Som næring ønsker vi å være en del av løsningen på plastproblemet. Med økt gjenvinning og avfallsforebygging reduseres mengdene av avfall som havner på avveie, og som dermed slites ned til mikroplast i naturen.

Se medlemmer i EPS-foreningen

Disse sitter i EPS-foreningens styre

 

Om EPS

EPS (ekspandert polystyren) er et lett og miljøvennlig materiale som består av 98% luft og 2% polystyren (plast).

Som emballasje bidrar EPS til økt mattrygghet og redusert matsvinn, mens som isolasjon bidrar EPS til varmere og mer energieffektive bygg.

EPS er lønnsomt å gjenvinne. Brukt EPS-emballasje i Norge har en godkjent returgrad på 99% i Grønt Punkt Norges
statistikk, og gjenvinnes til alt fra byggplater til kleshengere.

”Ved å gjenvinne 1 kg plast spares 2 kg olje og 1,5-2 kg CO₂-utslipp.”

All norsk sjømateksport skjer med fiskekasser i EPS som har den unike kvaliteten ved at kassene i seg selv veier lite og holder maten frisk helt frem til markeder jorden rundt.

EPS veier betydelig mindre enn alternative emballasjematerialer som papir, tre eller metall, og fiskekasser
i EPS bidrar derfor til færre vogntog på veiene, lavere utslipp, lavere transportkostnader, mindre matsvinn og mer bærekraftig sjømateksport.

Hva kan gjøres politisk?

Vi som næring ønsker å være en del av løsningen på plast problemet. Med økt gjenvinning og avfallsforebygging
reduseres mengdene av avfall som havner på avveie, og som dermed slites ned til mikroplast i naturen.

 • Bedre avfallshåndtering i kommunene
  Mange kommuner mangler særskilt behandling av EPS og velger å forbrenne innsamlet EPS til energi, men for samfunnet er det viktig å gjenbruke og gjenvinne så mye som mulig.
 • Krav til sortering og gjenvinning for husholdningslignende avfall
  Dagens krav til materialgjenvinning gjelder bare husholdningene. Norge må etablere krav som også gjelder tjenesteytende sektor og avfall som er husholdningslignende.
 • Bedre avfallsstatistikk
  Det må stilles høyere krav til avfallsregnskapet til SSB og statistikken til returselskapene under Grønt Punkt Norge slik at samfunnet får en pålitelig oversikt over avfallshåndteringen.
Portrett av Kine