EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Om EPS-foreningen

EPS-foreningen består av foretak som produserer og leverer EPS-produkter.

EPS-foreningen er organisert i Norsk Industri, som igjen er en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningen organiserer bedriftene som produserer og gjenvinnes EPS, på folkemunne omtalt som isopor. 

De viktigste produktområdene er:

 • isolasjonsprodukter til bygg og anlegg
 • emballasje til fisk og andre næringsmidler
 • formstøpte spesialprodukter

Som næring ønsker vi å være en del av løsningen på plastproblemet. Med økt gjenvinning og avfallsforebygging reduseres mengdene av avfall som havner på avveie, og som dermed slites ned til mikroplast i naturen.

Se medlemmer i EPS-foreningen

Disse sitter i EPS-foreningens styre

 

Om EPS

EPS (ekspandert polystyren) er et lett og miljøvennlig materiale som består av 98% luft og 2% polystyren (plast).

Som emballasje bidrar EPS til økt mattrygghet og redusert matsvinn, mens som isolasjon bidrar EPS til varmere og mer energieffektive bygg.

EPS er lønnsomt å gjenvinne. Brukt EPS-emballasje i Norge har en godkjent returgrad på 99% i Grønt Punkt Norges
statistikk, og gjenvinnes til alt fra byggplater til kleshengere.

”Ved å gjenvinne 1 kg plast spares 2 kg olje og 1,5-2 kg CO₂-utslipp.”

All norsk sjømateksport skjer med fiskekasser i EPS som har den unike kvaliteten ved at kassene i seg selv veier lite og holder maten frisk helt frem til markeder jorden rundt.

EPS veier betydelig mindre enn alternative emballasjematerialer som papir, tre eller metall, og fiskekasser
i EPS bidrar derfor til færre vogntog på veiene, lavere utslipp, lavere transportkostnader, mindre matsvinn og mer bærekraftig sjømateksport.

Hva kan gjøres politisk?

Vi som næring ønsker å være en del av løsningen på plast problemet. Med økt gjenvinning og avfallsforebygging
reduseres mengdene av avfall som havner på avveie, og som dermed slites ned til mikroplast i naturen.

 • Bedre avfallshåndtering i kommunene
  Mange kommuner mangler særskilt behandling av EPS og velger å forbrenne innsamlet EPS til energi, men for samfunnet er det viktig å gjenbruke og gjenvinne så mye som mulig.
 • Krav til sortering og gjenvinning for husholdningslignende avfall
  Dagens krav til materialgjenvinning gjelder bare husholdningene. Norge må etablere krav som også gjelder tjenesteytende sektor og avfall som er husholdningslignende.
 • Bedre avfallsstatistikk
  Det må stilles høyere krav til avfallsregnskapet til SSB og statistikken til returselskapene under Grønt Punkt Norge slik at samfunnet får en pålitelig oversikt over avfallshåndteringen.