EPS-foreningen

En bransjegruppe i Norsk Industri

Innhold

Kjekt å vite!

EPS-foreningen består av foretak som produserer og leverer produkter i ekspandert polystyren, EPS. På folkemunne har produktet ofte fått navnet, Isopor . Hver produsent har imidlertid et eget varenavn på produktet.

De tre viktigste produktområdene er:

  • isolasjonsprodukter til bygg og anlegg
  • emballasje til fisk og andre næringsmidler
  • formstøpte spesialprodukter
Formål

EPS-foreningens formål er å fremme utviklingen av EPS innenfor eksisterende og potensielle markedsområder. Foreningen jobber for å fremme

  • økt og riktig bruk av EPS
  • pålitelig informasjon om produktegenskaper, enhetlige prøve- og målemetoder for produktegenskapene m.m.
  • hensiktsmessig løsning av andre spørsmål som er av felles interesse
  • saklig informasjon om EPS-produkter og om gruppens virksomhet
  • øke kunnskapene om EPS og bruksområdene gjennom informasjonsvirksomhet og i skoleverket
Positive miljøeffekter

EPS er miljøvennlig i alle faser av livssyklusen, både i produksjon, bruk og gjenvinning. I tillegg har EPS betydelige positive miljøeffekter ved at materialet er svært lett og reduserer energiforbruk til oppvarming og/eller nedkjøling.