EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Kjekt å vite!

EPS-foreningen består av foretak som produserer og leverer produkter i ekspandert polystyren, EPS. På folkemunne har produktet ofte fått navnet, Isopor . Hver produsent har imidlertid et eget varenavn på produktet.

Ved å gjenvinne 1 kg plast spares 2 kg olje og 1,5-2 kg CO₂-utslipp

EPS (Isopor) er et lett og miljøvennlig materiale som består av 98% luft og 2% polystyren (plast).

Som emballasje bidrar EPS til økt mattrygghet og redusert matsvinn, mens som isolasjon bidrar EPS til varmere og mer energieffektive bygg. EPS er lønnsomt å gjenvinne. Brukt EPS-emballasje i Norge har en godkjent returgrad på 99% i Grønt Punkt Norges statistikk, og gjenvinnes til alt fra byggplater til kleshengere.

All norsk sjømateksport skjer med fiskekasser i EPS som har den unike kvaliteten ved at kassene i seg selv veier lite og holder maten frisk helt frem til markeder jorden rundt
EPS veier betydelig mindre enn alternative emballasjematerialer som papir, tre eller metall, og fiskekasser i EPS bidrar derfor til færre vogntog på veiene, lavere utslipp, lavere transportkostnader, mindre matsvinn og mer bærekraftig sjømateksport.

De tre viktigste produktområdene er:

  • isolasjonsprodukter til bygg og anlegg
  • emballasje til fisk og andre næringsmidler
  • formstøpte spesialprodukter
Formål

EPS-foreningens formål er å fremme utviklingen av EPS innenfor eksisterende og potensielle markedsområder. Foreningen jobber for å fremme

  • økt og riktig bruk av EPS
  • pålitelig informasjon om produktegenskaper, enhetlige prøve- og målemetoder for produktegenskapene m.m.
  • hensiktsmessig løsning av andre spørsmål som er av felles interesse
  • saklig informasjon om EPS-produkter og om gruppens virksomhet
  • øke kunnskapene om EPS og bruksområdene gjennom informasjonsvirksomhet og i skoleverket
Positive miljøeffekter

EPS er miljøvennlig i alle faser av livssyklusen, både i produksjon, bruk og gjenvinning. I tillegg har EPS betydelige positive miljøeffekter ved at materialet er svært lett og reduserer energiforbruk til oppvarming og/eller nedkjøling.