EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Kortreist emballasje

Frakt av tom emballasje reduseres til et minimum når produsentene av EPS-kasser holder til der kundene deres befinner seg.

Frakt av emballasje over lange avstander til produsent kan i mange tilfeller utgjøre en betydelig forurensningskilde. Dette unødvendige utslippet av CO2 er nesten ikke merkbart for produksjon av EPS-kasser. Det skyldes den gode logistikken der EPS-produsentene har vokst med oppdrettsnæringen og etablert seg i nærheten av de store aktørene i bransjen.   

Kartet viser EPS-gruppens medlemsbedrifter som produserer fiskekasser, og deres strategiske beliggenhet i tilknytning til oppdrettsnæringen.