EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Bransjen setter ny hygienestandard

EPS-foreningen har tatt initiativet til en ny hygienestandard for bransjen. Produsentene av fiskekasser og matemballasje har tatt utfordringen på strak arm.

Regeltolkning 

Regler er alltid gjenstand for fortolkning, sier Jennie Helgar, HMS/Kvalitet- og Utviklingssjef ved Jackon i Fredrikstad. En viktig del av dette prosjektet har vært at alle produsentene i bransjen skal ha så lik oppfatning av regelverket som mulig. Det styrker oss overfor myndighetene og etablerer et minimumskrav til bedriftene for å oppfylle matkontaktforskriftens hygienekrav.   

Godt samarbeid 

Helgar har sittet i gruppen som har jobbet med dette spørsmålet og roser samarbeidet mellom konkurrentene.  – Det har vært veldig givende. Selv om vi konkurrerer til daglig, har vi jobbet sammen om dette, gitt hverandre råd og gjort egne løsninger tilgjengelig for resten av gruppa, sier hun.   

Nytt startpunkt 

Prosjektet har vært praktisk rettet og målet har vært at bedriftene skal få konkrete løsninger de kan anvende i sine bedrifter hver dag. – Vi har jobbet på detaljnivå, forteller Helgar. Alt fra hvordan vi skal håndtere råmaterialer, rengjøre maskiner og kontrollere biler, til bruk av hansker, ansattes hygiene og opplæring. Dette er et nytt startpunkt.  God produksjonspraksis for å ivareta hygienekravene og minimere smitterisikoen krever kontinuerlig oppfølging, avslutter Jennie Helgar.