Styringsgruppen i IA-bransjeprogrammet var samlet til strategimøte

Publisert

Styringsgruppe samlet til IA-strategimøte i Oslo torsdag 12 januar

Deltakerne under strategimøtet var F. v: Forbundssekretær i EL og IT Forbundet Kai Christoffersen, fagleder arbeidsmiljø hos Petroleumstilsynet Roar Høydal, Faglig sekretær Mohammad Afzal, avd. direktør NAV Rogaland Egil Tengs og juridisk rådgiver i Tekna Tine Mjølsnes. F. h: Forbundssekretær HMS hos SAFE Stig Rune Refvik, Forbundssekretær ved samfunnspolitisk avdeling hos Industri Energi Henrik Solvorn Fjeldsbø, Risk Advisory Director hos Deloitte Kristine Overn Krohn, direktør hos Norsk Industri Carla Botten-Verboven og Prosjektleder for IA-bransjeprogrammet hos Norsk Industri Petter Arnesen. Foto: Norsk Industri

IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen forlenges med to år (ut 2024), og i den forbindelse var programmets styringsgruppe samlet til strategimøte i Oslo torsdag 12. januar.

Siden oppstarten i 2019 har bransjeprogrammet, sammen med bedriftene, utviklet en rekke arbeidsmiljøtiltak som skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Styringsgruppene diskuterte blant annet valg av strategi for å få spredd gode tiltak til hele bransjen. Det ble også enighet om å etablere en "tiltaksmeny". Hvor bedriftene får muligheten til å prøve ut tiltak som er evaluert og kvalitetssikret, og hvor en positiv effekt på arbeidsmiljøet kan dokumenteres eller sannsynliggjøres. "Tiltaksmenyen" og detaljer rundt videre drift av bransjeprogrammet (krav til gjennomføring/rapportering, søknad om økonomisk støtte, mm.) vil bli presentert på et webinar i februar. Nøyaktig dato bestemmes snart.

Lederen av styringsgruppen, Carla A.M. Botten-Verboven, understreket betydningen av trepartssamarbeidet og at det er partene som sammen har ansvaret for at bransjeprogrammet blir en suksess. Og at tiltakene som utvikles er bærekraftige og lever videre i bransjen også etter at bransjeprogrammet er avsluttet.

Også Fagleder for Petroleumstilsynet Roar Høydal var opptatt av det gode samarbeidet. 

 – Gjennom kunnskapsutvikling og erfaringsdeling vil bransjeprogrammet jobbe for at tiltak skal kunne gjennomføres i andre virksomheter og er bærekraftig over tid, sier Høydal.

Veien videre for bransjeprogrammet ble diskutert i plenum, og det var bred enighet om at viktighetsgraden av dette bransjeprogrammet er høy. Forbundssekretær hos Industri Energi Henrik Solvorn Fjeldsbø, ser på den store verdien de nå kan skape.

 – Vi er fornøyde med samarbeidet med Norsk Industri, og jobben mot redusert sykefravær er særdeles viktig for trivselen til arbeiderne, og den økonomiske verdien, sier han.

Til stede på Sommero House var: Carla A.M. Botten-Verboven (Norsk Industri), Egil Tengs (NAV), Henrik Solvorn Fjeldsbø (Industrienergi), Kai Christoffersen (El og it), Roar Høydal (Petroleumstilsynet), Stig-Rune Refvik (SAFE), Mohammad Afzal (Fellesforbundet) og Tine Mjølsnes (Tekna)

I tillegg til styringsgruppen: Kristina Overn Krohn (Deloitte), Robert Indrebø (Norsk Industri) og Petter Arnesen (Prosjektleder)

Tove Rita Melgård, Fellesforbundet og Jan Hodneland var ikke med på møtet.

Vil du vite mer, ta kontakt