Sikkerhet, lederskap og læring - Innføringskurs i HOP

Human and organizational performance (HOP) illustrasjonsbanner

Formålet med dette kurset er å skape større nytteverdi fra HMS-arbeidet som gjøres i din virksomhet. Det handler om HMS-arbeid som er proaktivt, læringsorientert, mindre byråkratisk og mer motiverende.

Meld deg på ønsket dato. Alle kurs har to dagers fysiske samling og en dag digitalt

Human and Organisational Performance (HOP) er en praktisk, systemorientert tilnærming til sikkerhet som kan tas i bruk av enhver virksomhet. HOP er blitt en sentral del av sikkerhetsarbeidet i norske og utenlandske bedrifter.

For deg som ønsker å skrive ut PDF: Norsk Industris HOP kurs - kortversjonn

Hva kan du forvente på kurset? 

Kurset bygger videre på veilederen til Norsk Industri (du finner veilederen her). I kurset får du praktiske verktøy og ressurser som vi går gjennom i fellesskap. Sammen med erfaringsutveksling og diskusjon rundt caseoppgaver og eksempler  fra industrien vil dette gi deg et godt utgangspunkt for å styrke sikkerhetsarbeidet i din virksomhet.

Hør hva deltakere sier om kurset

 
Hva lærer du på kurset?
 • Grunnleggende prinsipper
 • Praktisk HMS-arbeid med utgangspunkt i HOP
  - Læring fra hendelser
  - Risikovurderinger
  - Ledelsesoppfølging
  - Tiltaksutvikling
 • Hvordan lede implementering av HOP i din virksomhet

Etter fullført kurs, skal du: 

 1. Kjenne til og forstå god praksis for sentrale HMS-aktiviteter ut fra HOP 
 2. Kunne fange opp og forbedre egen praksis og organisasjonskultur fra et HOP-perspektiv
 3. Vite hvordan HOP kan formidles, jobbes med og implementeres i praksis i egen virksomhet
Noe for deg?

Målgruppen for kurset er ledere, HMSK-ledere, HR-ledere og alle som er interessert i sikkerhet og lederskap.

Praktisk informasjon

Kurset starter med en to dagers fysisk samling, etterfulgt av en digital kursdag på teams. Kurset holdes på norsk.  

Varighet:
2 dager fysisk samling. 1 dag digital samling.
Oppstart 10.00 første dag og avslutning 15.30 andre dag.

Pris:
15.900,- for medlemmer av Norsk Industri og NHO.
18.900,- for ikke-medlemmer.

Deltakeravgiften inkluderer overnatting på et hyggelig hotell utenfor sentrum, alle måltider og kursmateriell.

Ønskes ekstra overnatting?
Det er mulig å bestille ekstra overnatting til rabattert pris. Lenke til dette finner du i påmeldingsskjemaet.

Antall deltagere per kurs: 20

Lokasjon: Oslo og Bergen

Kursholdere

På hvert kurs vil du møte to dyktige og erfarne kursholdere:

Kristin Mauseth Vikland (C3 KMV AS) har i over 20 år jobbet med sikkerhet og sikkerhetskultur som komplekse system i et helhetlig perspektiv, og HOP er et tankesett som inngår i denne tilnærmingen. Kristin har hovedfag i sosialantropologi fra NTNU, hun har bakgrunn som forsker i Statoil/Equinor og NTNU samfunnsforskning, og hun har jobbet som rådgiver i Safetec.

Anne Mette Petri har operativ bakgrunn som kommersiell pilot på Boeing 737 i ulike skandinaviske flyselskap. Hun har i mange år jobbet med kompetanseheving av flyveledere og teknisk personale. Anne-Mette har lang erfaring i å hjelpe sikkerhetskritiske organisasjoner med å implementere en proaktiv tilnærming og forståelse for økende kompleksitet, produksjonskrav og regelverk. Ved Universitetet i Lund har Anne-Mette en årrekke vært mentor på Human Factors & Safety Systems programmet.

Ane Berg er konsulent i BehaviorLab. Hun har jobbet med flere prosjekter for å støtte implementering og anvendelse av HOP-tilnærmingen i noen av Norges største virksomheter. Ane har mastergrad i arbeid- og organisasjonspsykologi fra NTNU, samt befalsutdanning fra Forsvaret og spesialisering innenfor oppdragsplanlegging på F-16 jagerfly.

 

Her kan du finne ut mer om hva HOP er!

I kurset får du en innføring i Human and Organisational Performance (HOP). HOP er en måte å se på hvordan vi jobber, som tar hensyn til hvordan virksomhetens systemer og organisasjon påvirker våre valg og handlinger og sannsynligheten for at vi lykkes med oppgavene våre. Tilnærmingen hjelper oss å se bedre løsninger og skape bedre resultater gjennom å se ting på en ny måte.

Vi må skape varig endring og jobbe med forbedring av sikkerhet gjennom å fikse arbeidet, ikke den som gjør jobben (fixing the work, not the worker). HOP bruker en systemtilnærming til sikkerhet hvor vi ser på hva som påvirker menneskers atferd og hva vi kan lære av dette for å skape forbedring. På den måten kan vi sette tiltak som gjør forholdene tryggere for alle som skal gjøre den samme oppgaven i fremtiden.

HOP har sin opprinnelse innenfor forskjellige fagområder og bransjer, spesielt luftfart og kjernekraftindustrien. Senere har det blitt tatt i bruk av virksomheter i blant annet olje- og gassindustri, farmasøytisk industri, helsevesenet og forsvarssektoren, og har blitt en sentral del av sikkerhetsarbeidet i både norske og utenlandske bedrifter.

 

Human and organizational performance (HOP) illustrasjonsbanner Foto: Norsk Industri

Sikkerhet, lederskap og læring – HOP i praksis

Hva er Human and organisational performance (HOP) og hvorfor er det nyttig for din bedrift?