Norsk Industri

Innhold

HMS i smelteverkene

HMS i Smelteverksindustrien er et samarbeid mellom smelteverkene som er organisert i Norsk Industri.

Samarbeidet ble etablert i 2004 etter at SIMS (Smelteverkenes Miljøsekretariat ble nedlagt). Samarbeidet er tuftet på en avtale mellom Norsk Industri (tidligere PIL) og Industri Energi (tidligere NKIF). Utvalget består av to representanter fra bedriftsledelsen, to fra arbeidstakersiden/verneombud, to fra BHT og en representant fra organisasjonene som inngikk avtalen. Ledelsen av arbeidet går på runde mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden.

Samarbeidet skal fremme og gjennomføre prosjekter og aktiviteter, og rapportere resultatene av arbeidet tilbake til medlemmene. Samarbeidet skal være en positiv drivkraft for utvikling av HMS-arbeidet i medlemsbedriftene, bl a ved aktiv bruk av måleverktøy. Målet er stadig høyere HMS-standard.

Utvalget har møter en – to ganger i året. Arbeidet består primært av å forberede og gjennomføre en årlig bransjekonferanse som gjennomføres i oktober måned hvert år.

Hovedmålet med bransjesamlingen er å rapportere tilbake til bedriftene om status for igangsatte aktiviteter. Sikkerhetsprisen deles ut på årskonferansen.

Aktuelt, HMS og IA

Sikkerhetsprisen for 2016 til Elkem Carbon

Sikkerhetsprisen 2016 for HMS i Smelteverk gikk til Elkem Carbon i Kristiansand. Norsk Industri gratulerer!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: