Elkem Carbon og Ferroglobe Mangan best på HMS i 2018

Publisert

Fem personer fra Elkem mottar bilde og diplom for HMS Sikkerhetspris 2019

Verdige vinnere i Elkem Carbon! F.v.: Rune Kleiven, hovedverneombud, Odd Olsen, fabrikksjef, Bente Sundby Håland, HMS-/kvalitetssjef, Cathrine Blichfeldt, HMS-ingeniør og Geir Hjemdahl, HMS ansvarlig. Foto: Annie Damsgård Stokkeland / Elkem Carbon.

HMS-prisen for 2018 i smelteverk- og støperibransjen gikk til Elkem Carbon og Ferroglobe Mangan Norge. Vi gratulerer!

HMS i Smelteverk og støperi" er et samarbeid mellom smelteverk- og støperiindustrien, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri. Hvert år fra 2003 har det blitt delt ut en Sikkerhetspris.

Som et ledd i økt fokus på forebygging og tiltak og aktiviteter som begrenser sannsynligheten for å få skader og dårlig arbeidsmiljø, har bransjen innført en ny måte å vurdere HMS-standarden i virksomhetene. Fra og med 2018 deler vi derfor ut en HMS-pris basert på vurdering av proaktive aktiviteter som fremmer sikkerhet, godt arbeidsmiljø og klimavennlig produksjon.

Representanter fra Ferroglobe Mangan. F. v.: hovedverneombud og hovedtillitsvalgt Gunnar Kildal, produksjonssjef Frank Larsen, fabrikksjef Bjørn Ugedal, kvalitet-/HMS-sjef Geir Ove Storheil. Foto: Tove Ravnåmo / Sintef Molab AS.

Prisen har med årene blitt stadig høyere verdsatt. Den deles hvert år ut på den årlige HMS-konferansen. Denne ble i 2019 holdt på Scandic Bystranda i Kristiansand 28.-29. mai. Premien var, som de foregående årene, et orginalmaleri av sørlandskunstneren Per Fronth.

Flere verk vurdert

Prosessen med å kåre vinneren starter med utfylling av et egenevaluerings-skjema. Skjemaet bygger på et kartleggingssystem fra Hydro Aluminium, og er bearbeidet og tilpasset smelteverk- og støperier av en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Heidi Gløtta, Finnfjord smelteverk
 • Jonny Rømmesmo, Washington Mills
 • Geir Stensland, Tizir Titanium
 • Odd-Håvard Thraning, REC Solar
 • Morten Knudsen, Fiven (tidligere Saint-Gobain)

Arbeidsutvalget til HMS i Smelteverk og støperi har så testet og korrigert skjemaet og fått innspill fra HMS-konsulent Willy Bjerke.

Det var 17 smelteverk og 4 støperier som deltok i vurderingen for HMS-prisen. En profesjonell jury har så vurdert de innsendte kartleggingsskjemaene. Deretter ble de som skåret høyest kontaktet og bedt om ytterligere dokumentasjon.

De nominerte blir videre vurdert ut fra sykefravær, avvikshåndtering, prosedyrer og standarder, hvor gode man er til å granske uønskede hendelser, verneombudstjenesten, AMU, verkets opplæringsplaner, internkontrollsystemet, sertifiseringer, hvordan endringer registreres, HMS-verktøy og hvor gode man er til å inkludere innleid arbeidskraft i sitt sikkerhetsarbeid.

Dette resulterte i at to finalister sto igjen, og fikk besøk av juryen. Det var Elkem Carbon og Ferroglobe Mangan.

Grundige vurderinger

Besøkene på begge verkene ble gjennomført i mars-april, og besto av et møte med fabrikksjef, HMS-sjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt med gjennomgang av dokumentasjon. I løpet av besøket ble følgende punkter spesielt undersøkt:

 • Besøksmottakelse på verket
 • Introduksjon og opplæring
 • HMS-satsingsområder og lederfokus
 • Verneombudstjenesten
 • Avvikshåndtering
 • Orden og ryddighet

Gjennomgangen viste at begge bedriftene tilfredsstilte juryens krav til dokumentasjon og kontinuerlig forbedring.

For juryen var det ikke mulig å kåre bare en vinner denne gangen, med det resultat at det i år ble delt ut to priser.

Ferroglobe Mangan er for første gang vinner av prisen, mens Elkem Carbon vant prisen i 2016. At de nå vinner igjen er en stor prestasjon.

> Les også: Ny pris og ny ovn til Elkem Carbon (fvn.no, for abonnenter)