HMS-rådet i Olje & Gass

Kari Svendsbø, Aibel (leder)
Kristine Hjelmeland, AkerSolutions (nest-leder)

Arve Kleppe, Aker Solutions
Astrid Aadnøy, Apply
Bjørnar Birkedahl, NYMO
Dag Bekkelund, Bilfinger
Erik Dietrichson, TechnipFMC
Inger Egeland, Deepwell
Janne Ertresvåg, Leirvik
Jorunn Bakken, NLI 
Morten Rygh-Olsen, Worley Rosenberg
Ståle Øisang, Wood
Svein Løvås, IKM
Toril Aatland, ABB
Turid Myhre, LBO

Fra Norsk Industri:
Berit Sørset (sekretær)
Erik Dahl-Hansen
Pernille Vogt
Runar Rugtvedt
Hans Petter Rebo