HMS-rådet i Olje & Gass

Kari Svendsbø, Aibel (leder)
Kristine Hjelmeland, AkerSolutions (nest-leder)

Wenche Harms, Aker Solutions
Astrid Aadnøy, Apply
Oddbjørn Sæther, NYMO
Dag Bekkelund, Bilfinger
Erik Dietrichson, TechnipFMC
Inger Egeland, Deepwell
Janne Ertresvåg, Leirvik
Jorunn Bakken, NLI 
Tine Hegre, Worley Rosenberg
Ståle Øisang, Wood
Svein Løvås, IKM
Toril Aatland, ABB
Ann Torill Havnes Jørgensen, LBO

Fra Norsk Industri:
Berit Sørset (sekretær)
Pernille Vogt
Runar Rugtvedt
Hans Petter Rebo