Norsk Industri

Innhold

HMS-rådet i Olje & Gass

Kari Svendsbø, Aibel (leder)
Kristine Hjelmeland, AkerSolutions (nest-leder)
Svein Løvås, IKM
Astrid Aadnøy, Apply
Torill Møklebust, Kværner
Ståle Øisang, Wood
Turid Myhre, LBO
Erik Dietrichson, TechnipFMC
Morten Rygh-Olsen, Worley Rosenberg
Dag Bekkelund, Bilfinger
Bjørnar Birkedahl, NYMO
Jorunn Bakken, NLI 
Janne Ertresvåg, Leirvik

Fra Norsk Industri:
Berit Sørset (sekretær)
Erik Dahl-Hansen
Pernille Vogt
Runar Rugtvedt
Hans Petter Rebo