Økt bevissthet på forebygging av arbeidsrelatert sykdom

Tove Bodin (Senior Specialist HSSE / Certified Occupational Hygienist) ved Global helse i Aker Solutions.

Tove Bodin (Senior Specialist HSSE / Certified Occupational Hygienist) ved Global helse i Aker Solutions forteller om "E-Verdier". Foto: Norsk Industri

Alle i arbeidslivet møter eksponering som kan gi arbeidsrelatert sykdom. Det kan være utfordrende for en virksomhet å ha kontroll over hva vi eksponeres for og til hvilken grad vi blir eksponert.

Det proaktive "E-verdi-verktøyet" (Eksponeringsverdier) er utviklet av Norsk Industri, og har som hensikt å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for din bedrift. En partssammensatt gruppe vurderer påstander om aktuelle eksponeringer i din virksomhet. Her vil "E-Verdier" dokumentere hvor godt en kjenner og sikrer arbeidsmiljøet, og synliggjør forbedringsmuligheter. "E-Verdier" gir økt innsikt og læring til bedriftene. Det er også en egnet oversikt til bruk i interne møter, og verdiene er særlig egnet som interne "Key Performance Indicators" (KPI'er) i virksomheten.

Aker Solutions har stort fokus på helse

Flere av våre medlemmer har brukt systemet, og er godt fornøyd. I tillegg til Norge har våre norske bedrifter prøvd ut systemet i syv land. Storkonsernet Aker Solutions har vært med i pilot-testen siden 2017. I 2018 valgte Aker Solutions å innføre "E-Verdier" som et risikovurderingsverktøy ved deres produksjons- og fabrikasjonssteder. Aker Solutions og Norsk Industri har jobbet tett sammen for å videreutvikle verktøyet slik det fremstår i dag basert på erfaringer siden oppstarten av piloten.

Tove Bodin (Senior Specialist HSSE / Certified Occupational Hygienist) ved Global helse i Aker Solutions er fornøyd med utviklingen av verktøyet, og det brukes i dag både nasjonalt og globalt, fra Brasil til Stord.

 – Det har hele veien vært progresjon i forbedringen av våre E-verdier, helt siden vi startet med verktøyet i 2017. Vi har sett at "E-Verdier" er noe som vi har nytte av i vårt HSSE team. I 2021 ble verktøyet en del av Aker Solutions sin globale HSSE-strategi, og fokuset på helse har økt ved bruk av verktøyet, og det er viktig for oss i Aker Solutions, sier Bodin.

God nytte av E-verdi-verktøyet

Nytten av å ha et verktøy som dette mener vi i Norsk Industri er til stor hjelp for de fleste bedrifter. For Aker Solutions har systemet blant annet blitt en viktig faktor for å ha best mulig oversikt over de ulike eksponeringsfaktorene ved lokasjonene og segmentene. Risikovurdering med E-verdi verktøyet utføres som et partssamarbeid hvor man inkluderer bl.a. lokasjonsleder, verneombud, HSSE teamet, fagressurser (f.eks. sveiseleder) og bedriftshelsetjenesten.

 – Med E-verdi-verktøyet setter vi fokus på et konkret arbeidssted, en hall eller et verksted. Deretter identifiserer vi hvilke eksponeringer de ansatte usettes for. Verktøyet gir oss mulighet til å kartlegge og kontrollere eksponeringer som kan påvirke helsen negativt. Og gir oss oversikt over hvilke eksponeringer som må håndteres på kort og lang sikt. Enten det er en ny støyskjerm eller opplæring til de ansatte innen hånd-arm vibrasjon, forteller Bodin.

Aker Solutions utfører risikovurdering med verktøyet etter et «worst case»-prinsipp. Hvor E-verdien for hver eksponeringfaktor bestemmes ut ifra hvor den gir størst risiko for arbeidsrelatert sykdom eller uhell/ulykker. Aker Solutions har stort fokus på å redusere arbeidsrelatert sykdom. Og de opplever at E-verdi-verktøyet er nyttig fordi det gir en god struktur på analysen, og at en enkelt kan se utvikling over tid.

En tryggere arbeidshverdag 

Bodin kan også fortelle om et eksempel som viser hvor viktig systemet kan være for å bidra til endringer for de ansatte.

 – For noen år siden hadde vi utfordringer med sveiserøyk på et av våre verft. For å hindre eksponering for sveiserøyk, ble det blant annet besluttet at vi skulle jobbe med å forbedre ventilasjonsanlegget. Vi brukte poengsystemet i "E-Verdier" for å vise at denne faktoren måtte prioriteres i tiden fremover. Dette bidro både til økt oppmerksomhet på utfordringen og til at en kunne kvantifisere effekten av tiltak.

Norsk Industri har utviklet dette verktøyet for å bistå bedriftene med å forebygge arbeidsrelatert sykdom. Vi håper flere norske bedrifter tar i bruk vårt tilbud som vil gjøre arbeidshverdagen tryggere.

> Les mer om E-verdi verktøyet

> Gå til bestillingskjema

E-Verdiverktøyet

Lave verdier indikerer god kontroll på aktuelle eksponeringer og høy kvalitet i arbeidet med å sikre et godt arbeidmiljø.