HMS satsing i støperi- og smelteverkindustrien gir resultater

Publisert

Personskadefrekvensen eller TRI-verdien, (antall personskader med og uten fravær per million arbeidede time) fra 1999 til 2018.

I de to bransjene har bedriftene lang tradisjon for å samarbeid om Helse, miljø og sikkerhet. Samarbeidet skjer på en to-partsarena der både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden deltar sammen.

Norsk Industri samler inn HMS-statistikk fra smelteverkene og støperiene og kan dermed dokumentere utviklingen i HMS-standard. Smelteverkene har rapportert tall siden 1996 og støperiene siden 2003. Av figuren under ser man at sikkerheten i både smelteverkene og støperibransjen blitt radikalt forbedret sett ut fra den gledelige og betydelige nedgangen i personskader. Personskadefrekvensen eller TRI-verdien, (antall personskader med og uten fravær per million arbeidede time) har i denne perioden i smelteverkene blitt redusert fra 76 i 1999 til 20 i 2016. I støperiene har det også vært en betydelig forbedring. 
 
 
Personskadefrekvensen sier naturlig nok ikke alt om HMS-standarden på en bedrift. En arbeidsgruppe jobber nå med å vurdere nye parametere som kan tas i bruk for enda bedre å kunne måle bedriftenes HMS-standard. Her vurderes også forebyggende HMS-indikatorer, såkalte proaktive KPI'er. Målet er på sikt å utvide kriteriene for utdeling av Sikkerhetsprisen til å omfatte også helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. I tillegg vurderer man også å inkludere proaktive indikatorer/ KPI'er- ikke bare reaktive slik som i dag. Se deltakere i arbeidsgruppen her. 
 
Tall innrapportert til HMS-statistikken til Norsk Industri er utgangspunktet for vurderingen av kandidater i fase 1 til den årlige sikkerhetsprisen. Vurderingen skjer i dag tre faser og involverer en lang rekke forhold. I siste fase vurderes en rekke kvalitative indikatorer og de tre bedriftene som da er i finalen, får besøk av en jury som går gjennom en rekke aspekter ved HMS-arbeidet i bedriften. I 2017 var det Elkem Carbon som gikk av med seieren
 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!