Medlemsbedriftene tar samfunnsansvar med økt inkluderingsvilje

Publisert

Tall fra næringslivets økonomibarometer viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging er økende. Dette gjelder også for Norsk Industri sine medlemmer.

- Her er det god grunn til å gi ros til alle våre medlemsbedrifter som har arbeidsinkludering høyt på agendaen og som rekrutterer nye medarbeidere som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet, sier administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen.

Her finner du mer informasjon om hvordan din bedrift kan komme i gang med arbeidsinkludering.

Også våre medlemmer har fokus på inkludering

34 prosent av de spurte medlemsbedriftene tilhørende Norsk Industri oppgir at de har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging de siste tre år. 61 prosent av Norsk Industris medlemsbedrifter sier de er helt eller ganske enige i at egen bedrift jobber aktivt/konkret med inkludering.

Graf: NHO.

Mange bedrifter tar allerede et stort samfunnsansvar, men potensialet for å inkludere flere i arbeidslivet er stort.

Manglende kompetanse er en flaskehals Også NHOs kompetansebarometer er nylig lansert. I dette barometeret går det frem at 6 av 10 medlemsbedrifter har utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Manglende kompetanse er en flaskehals.
> Les mer og last ned kompetansebarometeret

I januar 2019 signerte NAV og Norsk Industri en intensjonsavtale som gjør det enklere for deg å rekruttere.
> Her finner du mer informasjon om hvordan du går frem

Informasjon om undersøkelsen

Resultatene er hentet fra Økonomisk Barometer for 2. kvartal 2019. Det er gjennomført intervju med 1650 medlemsbedrifter. De alle fleste som har besvart spørsmålet er daglig leder, men i de tilfellene medlemsbedriftene er registrert med HR-ansvarlig, er denne spurt. Intervjuene er gjennomført i mai 2019. Ansvarlig for gjennomføringen har vært TNS Kantar

Tidligere i år ble næringslivets økonomibarometer for andre kvartal 2019 lansert. I arbeidet med rapporten fikk medlemsbedriftene i NHO også en rekke spørsmål som gjelder deres holdning til, og erfaring med arbeidsinkludering. Resultatet viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging har økt de tre siste årene.

Av de 1650 bedriftene som har besvart undersøkelsen oppgir 37 prosent at de har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging eller tiltak for å komme i jobb i løpet av de siste 3 årene, men undersøkelsen viser også at 33 prosent av bedriftene har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging bare i løpet av de siste 12 månedene. Inkluderingsviljen har altså vært nesten like stor de siste 12 månedene som de siste 3 årene til sammen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!