Trenger du flere ansatte?

Publisert

I januar 2019 signerte NAV og Norsk Industri en intensjonsavtale som gjør det enklere for deg å rekruttere. Her finner du mer informasjon om hvordan du går frem.

Norsk Industri og NAV signerte 9. januar 2019 en nasjonal intensjonsavtale om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidskraft.

Målet med intensjonsavtalen var å skape overordnet forankring og legge til rette for samarbeid og inngåelse av:

 • Intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler med aktuelle virksomheter i Norsk Industri og NAV. Det er her det operative arbeidet foregår.

Hensikten er at virksomhetene skal få dekket sitt behov for arbeidskraft, og at flere arbeidssøkere registrert hos NAV kommer i jobb.

Fordelen med disse avtaleinngåelsene er at virksomhetene får:

 • Fast kontaktperson i NAV som vil stå oppført i avtalen
 • Detaljert oversikt over hva samarbeidsområdene rekruttering, inkludering og kvalifisering av
 • kandidater innebærer
 • Beskrivelse av rutinene for samarbeidet - hvem som har ansvar for hva
 • Lokal oppfølging av Fast kandidater ved behov
 • Kontinuitet i samarbeidet
 • Jevnlige evalueringsmøter

Innholdet i samarbeidet er i korte trekk:

 • Virksomheten melder behov for arbeidskraft til NAV  
 • NAV avklarer kandidater opp mot kompetansebehovet og presenterer for virksomheten
 • Dersom kompetansen ikke finnes i NAVs portefølje kan virksomheten og NAV samarbeide om å identifisere gode kvalifiseringsløp for egnede kandidater
 • Avtalen gir muligheter for tettere samarbeid om inkludering med eventuelt økonomisk støtte og tilrettelegging se tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/samleside
 • NAV kan arrangere jobbmesser og rekrutteringstreff for virksomhetene når det er hensiktsmessig utfra størrelsen på behovet for arbeidskraft
 • Det er ønskelig at virksomhetene i synliggjør sine ledige stillinger på arbeidsplassen.nav.no/

Hvordan komme videre? (se kontaktinfo nederst)

 • Ta kontakt med hovedansvarlig i Arbeids- og velferdsdirektoratet for å få hjelp
 • Kontakt aktuelt fylke og aktuell kontaktperson direkte
 • Finn lokale markeds- og rekrutteringskontakter på nav.no

Hvordan komme i kontakt med NAV?

 • Hovedkontakt i Arbeids- og velferdsdirektoratet: mobil: 99367276
 • Kontaktpersoner med ansvar for avtaler i fylkene:

NAV Oslo 

John Markant

90617726

NAV Øst-Viken

Anne Live Nævdal

48242864

NAV Vest-Viken  

Wenke Høgmann

93253986

NAV Vestfold og Telemark

Svein Greger

Geir Midtbø

91350018

90147786

NAV Agder

Torbjørn Ravnaas

90688997

NAV Rogaland

Jane Hansen Rasmussen

93230184

NAV Vestland

Stig Løland

41449986

NAV Møre og Romsdal

Tove Gustad

93089701

NAV Innlandet

Stein Engebråten

95111965

NAV Trøndelag

Robert Ressem

45600577

NAV Nordland

Elisabeth Bomo

95805446

NAV Troms og Finnmark

Eirik Haugen

93285880

NAV Troms og Finnmark

Dina Helene Bjørnæs

47658977

> Kontakt med lokale markeds- og rekrutteringskontakter

> Send inn kontaktskjema og NAV lokalt kontakter virksomheten