Livreddende regler for industrien

Publisert

Skjermdump fra siden livreddenderegler.no.

Skjermdump fra siden livreddenderegler.no.

Mange mennesker verden over mister livet i arbeidsulykker. De fleste kunne vært unngått om enkle sikkerhetsregler ble overholdt. Her finner du noen enkle regler som du kan benytte i din bedrift.

Aker BP og Equinor har oversatt ni livreddende regler fra IOGPs "life-saving rules". Disse er laget utfra faktiske hendelser og knyttet til de arbeidsoperasjoner som utgjør størst risiko. Reglene er illustrert gjennom korte videoer som ligger åpent på denne nettsiden livreddenderegler.no. Bruk disse reglene i din virksomhet, eller lag egne basert på disse og unngå at personer blir skadet. Reglene er bearbeidet og oversatt til norsk av Aker BP og Equinor i samarbeid med Mediafarm og Blå Mediamentor, og er relevante for alle som jobber innenfor industrien.

Flere gode sikkerhetsvideoer er utarbeidet av Kværner / Aker Solutions som en del av deres program "Just Care" i 2012.

HMS-utvalget i Norsk Industri

Norsk Industris HMS-utvalg jobber for at ingen skal bli syke eller skadet på jobb i norske industribedrifter. Har du innspill eller forslag til hva HMS-utvalget bør jobbe med, ta kontakt med Pernille Vogt (se kontaktinfo under).