Olje & Gass strategi 2018-2020

Styret i bransjeforeningen besluttet sin nye strategi 20. november 2017 på Industri Futurum på Gardermoen.

Lønnsom – bærekraftig – innovativ

 

Pilarene i strategien er:

Konkurransekraft
Inspirere norsk leverandørindustri til å beholde sin ledende posisjon gjennom innovasjon og ved å skape varige reduksjoner av kostnader.  Sikre kontinuerlig forbedre kvalitet og effektivitet, samt sikre Helse Miljø og Sikkerhet i alt den gjør. Det gir en internasjonalt konkurransedyktig industri.

Kompetanse og rekruttering
Bidra til at norsk leverandørindustri til enhver tid er attraktiv og har den kompetanse og arbeidskraft som trengs for å være verdensledende i dag og i fremtiden. Sikre bransjen et godt omdømme.

Økt aktivitet med lavere utslipp
Påvirke beslutningstakere for at  norske leverandører skal få tilstrekkelig muligheter (aktivitet) til å skape bærekraftige arbeidsplasser. Fremme prosjekt, varer og tjenester med offensive klimakrav for å stimulere økt aktivitet med lavere utslipp.