Vil samarbeide med næringslivet om plast

Publisert

Regjeringen prioriterer innsats mot marin forsøpling og mikroplast i Statsbudsjettet.

Det foreslås en økning på 35 millioner kroner i budsjettet til blant annet Senter for oljevern og marint miljø, samarbeid med næringslivet, forskning, og internasjonalt arbeid for sterkere globale forpliktelser. Av disse midlene øremerkes 10 millioner kroner til forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget om forurensning med plast og mikroplast i havet. Den nasjonale tilskuddordningen til opprydding og forebygging av marin forsøpling videreføres. Det bevilges 65 millioner kroner til denne ordningen.

I tillegg til foreslår regjeringen økt satsning på marin forsøpling over Utenriksdepartementets bistandsbudsjett med 250 millioner kroner. Dette betyr at det samlet bevilges 400 millioner kroner til avfallshåndtering i utviklingsland, slik at plastavfallet ikke finner veien til havet.

Norsk Industri støtter en slik tilnærming, da marin plastforsøpling er et globalt problem som krever globale løsninger.