Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjett med skatteskjerpelser, kutt og noen satsinger.

I en periode der usedvanlig høy strømpris plager landet og norsk industri og hvor Europa derfor er på full vei inn i resesjon, kommer regjeringen med en rekke skatteskjerpelser og andre kutt på viktige budsjettposter for industrien.

Se alle våre kommentarer til statsbudsjettet

- Vi konstaterer at budsjettforslagets totalitet svekker muligheten for å nå klimamålene og reduserer tempoet i det grønne skiftet. Den dramatiske innstrammingen i CO2-kompensasjonen og høyprisbidraget i kraftskatten er to viktige eksempler som viser dette, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.