Statsbudsjettet 2022: Skjerping av skatt på arbeidende kapital

Publisert

Graf over økning i formusskatt

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022 - formuesskatten øker. Kilde: SSB, Statsbudsjettet, Norsk Industri.

Regjeringen øker total formuesskatt neste år med minst 4,5 milliarder kroner sammenlignet med 2021. Den forrige regjeringen foreslo en reduksjon ved at aksjerabatten skulle økes til 50 prosent, noe som utgjorde over 600 millioner kroner.

Dermed er forskjellen mellom nåværende og forrige statsbudsjett over fem milliarder kroner.

Aksjerabatten er foreslått til 35 prosent vs. 45 prosent i 2021 og 50 prosent fra avgått regjering.  Skattesatsen er 0,95 prosent, en økning på 0,1 prosentpoeng fra i år. 

Det kan forventes ytterligere økning i skatten ved budsjettbehandlingen med SV i Stortinget. 

Anslaget på formuesskatten for neste år er 21 milliarder kroner, jf. figur over.

– Det er forsåvidt ingen overraskelse at partier som under valgkampen lovet økt formuesskatt, gjennomfører dette. Men det er verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital vi er mest opptatt av – for dette er i realiteten skatt på maskiner og bygninger som ikke er likvide. Industrien må investere mer i årene som kommer. Dermed må stadig mer kapital tas ut av bedriften for å betale først utbytteskatt og deretter formuesskatt. Det er trist at arbeidende kapital skal skattlegges mer, for den kapitalen er låst fast i industrien og bør hylles. Denne skatten rammer bedriftene selv om det på papiret er en personbeskatning, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.