Reduksjon i selskapsskatt og formuesskatt

Publisert

Figur med selskapsskatt

Figuren viser utviklingen i selskapsskatt de siste årene i Norge og utvalgte konkurrentland.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å senke selskapsskatten for fastlands-bedriftene fra 23 til 22 prosent i 2019.

For industribedriftene gir dette en skattelettelse på over 500 millioner kroner, og Norge får en skattesats for bedrifter på linje med Sverige og Danmark. Finland har en skattesats på 20% for bedrifter. 

Skattelettelsen for bedrifter sammen med reduksjonen i formuesskatten på arbeidende kapital vil gjøre norske investeringer mer attraktivt i 2019. Og kapitalen vil vris fra investeringer i eiendom til investeringer i maskiner og driftsmidler.

Samlet får fastlandsbedriftene en lettelse på 2,7 milliarder kroner, men kraftverkene får tilsvarende økning i grunnrenteskatten som reduksjonen i selskapsskatten. Skatteligningen for selskap for 2017 er ikke ferdigbehandlet, men beregninger Norsk Industri har gjort viser at industribedriftene får over en halv milliard mindre i skatt hvis denne endringen vedtas av Stortinget.

Lavere skatt på arbeidende kapital

I tillegg reduseres skattebelastningen på arbeidende kapital ved at aksjerabatten i formuesverdsettelsen øker til 25 prosent (pluss fem prosentpoeng fra 2018). Dette gir norske eiere av industribedrifter og annet næringsliv en skattelettelse på 600 millioner kroner.

For øvrig inneholder statsbudsjettet for 2019 små endringer for øvrige avgifter og skatter for næringslivet. En positiv endring er en lettelse i elavgiften for produksjon av LNG, der tre bedrifter blir likestilt med øvrig vareproduksjon, og får lav sats for elavgift.