Reduksjon i samferdselsinvesteringer

Publisert

Bilvei

Foto: AdobeStock

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere investeringer i samferdselssektoren. Først og fremst gjelder dette utsettelse av oppstart av "nye gryteklare" investeringer i veibygging.

Utsettelse av oppstart gjelder blant annet:

  • E134 Oslofjordforbindelsen, til 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad, til 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn, til 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen, til 1,64 milliarder

I tillegg reduseres planleggingen i fremtidige utbygginger som:

  • Fellesprosjektet Vossebana/E16 Arna–Stanghelle
  • E134 Saggrenda–Elgsjø

Nye veier AS opprettholder aktiviteten som planlagt med unntak av at jernbaneutbyggingen mellom Sandvika og Hønefoss som overføres fra utbyggingsselskapet til Jernbaneverket, og sannsynligvis oppstår en utsettelse av utbyggingen. Videre er det ikke bevilget oppstarts midler til jernbanestrekningen Stokke–Sandefjord i 2023

Planlegging og prosjektering av Stadt-tunnelen fortsetter i 2023 med en bevilgning på 76 millioner kroner.