Oppfølging av maskinskattens bortfall

Publisert

Som kjent vedtok Stortinget at industriens maskinskatt skulle avvikles over en periode på syv år. I den forbindelse har det vært ulik og dels merkelig praksis i flere kommuner om den operative oppfølgingen av eiendomsskatteutskrivingen for 2019.

I forbindelse med at klagefristen snart går ut, har medlemmer tatt kontakt med NHO og Norsk Industri for å belyse sider av dette som i realiteten kan bety ekstra millionbeløp for industribedrifter. Det gjelder den endelige løsningen på avvikling av "maskinskatten", fjerning av kategorien verk og bruk i eiendomsskatteloven.  Stortinget har tatt beslutninger som kommunene må følge opp i praksis.

Vi ser imidlertid at takseringen i 2019 i forbindelse med avviklingen og overgangsreglene etter vår vurdering ikke gjøres riktig i hht. loven. På bakgrunn av dette har Norsk Industri sendt et brev til Finansdepartementet, der vi ber om klarhet i rammebetingelsene.

> Brev til Finansdepartementet

> Se tidligere saker om maskinskatt

Kontaktpersoner:
Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri
Ellen Mustad, advokat, NHO