Ny, kraftig økning av skatten på arbeidende kapital

Publisert

Graf over økning i formuesskatten

Formuesskatt øker fra 15 til 25 milliarder kroner i 2022. Kilde: SSB, Statsbudsjettet, Norsk Industri.

Budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti øker formuesskatten (netto) med 2,9 milliarder kroner, og skatten vil i 2022 være om lag 25 milliarder kroner for norske eiere. For utenlandske eiere er det ingen formuesskatt i 2022.

– Økt skatt på arbeidende kapital er svært alvorlig og svekker arbeidet med omstilling i flere viktige bransjer, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Mesteparten av økningen i formuesskatt blir lagt på arbeidende kapital.

Bolig, fritidsbolig, bankinnskudd, næringseiendom, tomter/skogeiendommer og hytter får ikke noen vesentlig endring i formuesskatten. Budsjettforliket reduserer aksjerabatten med ti prosentpoeng fra 35 til 25 prosent. Dermed har aksjerabatten blitt redusert med 25 prosentpoeng siden Jonas Gahr Støre tiltrådde som statsminister. Endringen gjelder kun eiere som er skattepliktig til Norge i 2022 (norske eiere). 

Sammenlignet med forslaget fra Solbergregjeringen får norske eiere en økning i formuesskatten på 50 prosent i 2022 fra reduksjon i aksjerabatten. I tillegg øker formuesskatten på arbeidende kapital med ti prosent på grunn av endring i satsen for formue plassert i arbeidende kapital som maskiner og produksjonsutstyr. For arbeidende kapital over 20 millioner kroner øker formuesskatten med 25 prosent på grunn av endring av satsen.

  • Formuesskatt på arbeidende kapital fra 1,7 til 20 millioner øker ca. 60 prosent fra 2021 til 2022.
  • Formuesskatt på arbeidende kapital over 20 millioner kroner øker skatten ca. 75 prosent fra 2021 til 2022.

Andre endringer som foreslås er en økning av formuesskatten for norske eiere som har over 20 millioner kroner i skattbar formue på 0,15 prosentpoeng fra 0,95 til 1,1 prosent. Denne endringen vil bringe inn vel en milliard kroner til statskassen. Bunnfradraget for formuesskatt øker med 50 000 kroner til 1,7 millioner kroner, noe som gir 280 millioner i lavere formuesskatt. Dette gir en lettelse i formuesskatten på litt over 400 kroner for de om lag 600 000 norske eiere som betaler formuesskatt.

Norske eiere av aksjer må i 2022 betale formuesskatt på 75 prosent av markedsverdien på aksjene 31.12.22.  For eiere av fritidsbolig er skatten ifølge statsbudsjettet på om lag ti prosent av markedsverdien. 

Aksjerabatt for norske eiere 2022:

Forslag

Verdsettelse aksjer

Endring

2021-regler

55%

 

Solbergregjeringen

50%

-5 pp

Støreregjeringen

65%

+15 pp

Budsjettforlik Ap, Sp og SV

75%

+10 pp

Aksjerabatt for utenlandske eiere 2022: 100 prosent