Statsbudsjettet 2020: Ingen bedring for arbeidende kapital

Publisert

Person ved maskin.

Foto: Fagtrykk.

– Det er trist at regjeringen ikke har funnet plass til lettelse i beskatningen av arbeidende kapital i formuesskatten i forslag til statsbudsjett for 2020, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Vi er klar over at det er en såkalt skjev fordelingsprofil på en slik lettelse, og at journalister og opposisjon lager mye retorisk støy rundt slik, ved å trekke frem noen rikinger. Men det er norske eiere som mest "står han av" når konjunkturene snur og tålmodigheten kreves, sier Sunde. 

De aller fleste arbeidsplassene i Norge er skapt og opprettholdt av norske eiere, som mistrives med å ha en formuesskatt som utenlandske og statlige eiere slipper.

– Det er første året regjeringen ikke foreslår lettelse i formuesskatten. I praksis strammes formuesskatten noe til, dels ved at bunnfradraget ikke justeres, dels ved at det foretas endringer for nystiftede selskaper, sier Sunde.

Regjeringen har i løpet av sine år ved makten redusert formuesskattesatsen fra 1,1 til 0,85 prosent, mens bunnfradraget er økt fra 870 000 til 1,5 million. Det er også innført en verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital på 25 prosent. I disse årene betales det stadig mer formuesskatt, ettersom verdsettelsesgrunnlaget ellers er økt – og formuene har økt (se graf).