Høring om Statsbudsjettet i Næringskomiteen

Publisert

Direktør Knut E. Sunde og bransjesjef for Designindustrien Egil Sundet deltok 16. oktober i høring om Statsbudsjettet 2019 i Næringskomiteen på Stortinget.

Norsk Industri fokuserte på følgende punkter:

  • For industrien er det viktig å kunne fortsette omstillingen uten negative rykk i kronekursen
  • Vi er tilfreds med at selskapsskatten reduseres med ett prosentpoeng, til 22 prosent
  • Vi mener det er et nøkternt forskningsbudsjett som foreslås for 2019, men vi er likevel fornøyde med prioriteringen av den næringsrettede profilen i budsjettet
  • Vi er bekymret for at regjeringen ikke er tydeligere på at en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring (CCS) må skje i 2020
  • Vi ønsker økt bredde i eksportindustrien

> Last ned brevet til komiteen