Grunnrenteskatter og andre større skatter på bransjer

Publisert

Illustrasjon med penger

Foto: viperagp - stock.adobe.com

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen. For kraftbransjen skjerpes eksisterende grunnrenteskatt samt innføres et høyprisbidrag. For vindkraft innføres grunnrenteskatt. For oljeindustrien skjerpes de midlertidige skattereglene ved redusert friinntekt.

Alle disse skjerpelsene vil hver for seg og ikke minst i sum ha betydelige direkte og indirekte negative effekter på industrien.  

Når regjeringspartiene nå går i dialog med SV for å finne flertall på Stortinget, tyder alt på at det meste av dette vil bli vedtatt. Norsk Industri har synspunkter på alle disse skatteformene og også måten flere av dem er innrettet på. Vi jobber med analyser og er i dialog med Stortinget om det er alternative veier å justere noe her, for å redusere konsekvensenen for industrien og dermed dens evne å realisere det grønne skiftet.