Statsbudsjettet 2024: Fordoblet formuesskatt på to år - ytterligere økning ventes i 2024

Publisert

Fordoblet formuesskatt fra 2021 til 2023.

Foto: SSB, Statsbudsjettet 2024

Norske eiere fikk fordoblet formuesskatten fra 2021 til 2023, viser nye tall fra Statsbudsjettet 2024. Finansdepartementet venter 31 milliarder kroner i inntekter fra formuesskatten i 2023.

For 2024 justeres ikke bunnfradragene mens kalkulasjonsrenten på næringseiendom endres. Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil de to endringene føre til om lag 400 millioner kroner i redusert formuesskatt, sammenlignet med referansesystemet. Ellers gjøres det ingen endringer i reglene for formuesskatt fra 2023 til 2024.

Formuesskatten påvirkes mest av utviklingen i verdiene for arbeidende kapital. Hittil i år er utviklingen på Oslo børs' hovedindeks en økning med fem prosent. Størrelsen på formuesskatten både i 2023 og 2024 vil avhenge av utviklingen på børser og i andre verdier, som bolig og næringsbygg, frem til utgangen av årene hvor grunnlaget for formuesskatten fastsettes.