Fastpris i stedet for spot på strøm fra nyttår?

Publisert

Foto: Norsk Industri

Ettersom strømprisen er uholdbar for industrien, har regjeringen med full støtte fra Norsk Industri jobbet for å etablere et fastprisregime for bedriftene fra nyttår.

Regjeringen sendte i juni ut forslag til endring i grunnrenteskatten for kraftbransjen på høring. Dette skulle fjerne et disinsentiv for bransjen mht å inngå fastpriser. Etter høringsinnspillene har regjeringen gjort justeringer som nå presenteres i forslaget til statsbudsjett.

Dette kan man lese mer om bl.a. fra side 115 i dokumentet her
(Proposisjon 1 LS på regjeringen.no)

- Dette er en av Norsk Industris viktigste saker i høst. Vi er både urolig mht om regjeringens forslag kan bidra til gode nok priser på mellomlang sikt, samtidig som vi er bekymret for om regjeringens forslag ellers til merbeskatning av kraftbransjen ødelegger for kraftbransjens evne til å inngå fastpriskontrakter. Dette er kompliserte forhold som er øverst på blokka i møter med regjering og Storting for tiden, sier Knut E. Sunde.

Statsminister Støre og EU-president von der Leyen har forøvrig etter møte 6. oktober om den anspente energisituasjonen i Europa laget felles uttalelse, der det erkjennes at energiprisene er uholdbare og at målet er å få ned gassprisen (som igjen får ned strømprisen):
Les uttalelsen på Europakommisjonens nettsider