Viktig rammeverk for bærekraftig finans

Publisert

Illustrasjonsbilde av hender som holder et tre og bedrifter

Foto: AdobeStock.

EUs rammeverk for bærekraftig finans vil ha stor betydning for industrien. Norsk Industri styrker nå arbeidet med å følge og påvirke utformingen av de europeiske virkemidlene på området.

Hensikten med EUs rammeverk for bærekraftig finans ("sustainable finance") er å mobilisere privat kapital til å investere i en grønn omstilling av EUs økonomi. Som en del av det nye rammeverket utarbeides harmoniserte kriterier for hva som ansees for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Dette klassifiseringssystemet kalles taksonomi.  

Bedrifter og prosjekter som møter disse kriteriene vil trolig kunne få tilgang til lån og kapital på økonomisk gunstige vilkår. En oppdatert europeisk strategi for bærekraftig finans er ventet ila. fjerde kvartal 2020.

Det er EU-kommisjonen som fastsetter de endelige tekniske kriteriene som avgjør om en økonomisk aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig. Utkast til en rettsakt med tekniske kriterier for miljømål knytte til klimaforbedring og klimatilpasning vil publiseres ila. oktober 2020 og sendes på høring med kort høringsfrist. For å bistå i arbeidet med å utarbeide forslag til tekniske kriterier for øvrige miljømål har EU-kommisjonen oppnevnt en "Plattform", som består av 50 eksperter fra bransjeorganisasjoner, finansmiljøer og NGOer. Plattformen startet sitt arbeid i oktober. Flere av Norsk Industris europeiske bransjeforeninger er representert i den nye EU-plattformen.

Norsk Industri vil styrke arbeidet med å følge utviklingen av rammeverket for grønn finans i EU og vil også engasjere seg i de tekniske kriteriene, gjennom våre bransjeforeninger i Brussel. Vi vil holde våre medlemmer informert om utviklingen, i våre fagutvalg og gjennom webinarer

Last ned: Posisjonsnotat bærekraftig finans
Last ned: Position paper sustainable finance
Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder