Stigende trend for industriproduksjon

Med få unntak er det bred fremgang i industrien, og produksjonsnivået var på årsbeste i oktober, og industriproduksjonen var på det høyeste nivået i oktober på fire år.

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene økte 1,7 prosent i oktober, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  Trenden i 2018 viser stigning gjennom året både for industri totalt og for viktige bransjer som verft, metall og kjemisk industri.

Både den petroleumsrettede industrien og øvrige industri har et markant løft i oktober, blant annet fordi eksporten av tradisjonelle varer var rekordhøy.  I tillegg bidrar svak krone til en forbedret norsk konkurranseposisjon. 

Sesongjusterte tall viser at både metallurgisk industri, plast, mineral, teko og trelast er på høyeste nivå på fire år.  Ujusterte tall viser beste produksjon på fire år både for industrien samlet og for verftsindustrien.  Mens deler av leverandørindustrien fortsatt har en flat produksjonsutvikling. 

De siste årene har det vært investert i ny kapasitet i industrien, som er operativ i løpet av høsten.  Nasjonalregnskapstallene for 2018 viser også det høyeste investeringsnivået i industrien siden finanskrisen. 

Figuren under viser industriproduksjon, petroleumsrettet industri, inkl. petroleumstjenester (indeksene har 2005 som basisverdi (100)) Kilde: SSB

Graf som viser industriproduksjon

Figuren under viser industriproduksjon, utenom petroleumsrettet industri (indeksene har 2005 som basisverdi (100)) Kilde: SSB

Graf som viser industriproduksjon

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!