Sterkt oktober for eksportbedriftene

Publisert

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte med 6,6 milliarder kroner (22 prosent) til 37,5 milliarder kroner i oktober, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Veksten kommer særlig fra prosessindustrien og grunnen er både høyere volum og bedre priser.  Veksten blir særlig høy fordi oktober i fjor var svakere enn vanlig.

Så langt i 2017 har eksporten fra fastlandsbedriftene økt med 7,4%.

Flere av de tradisjonelle eksportvarene har sterk vekst i eksportinntektene i oktober.  Samlet har kjemiske produkter en månedvekst på 30%, råvarer (tømmer, papirmasse, malmer) har en vekst på 34%, metaller økter 40%, og raffinerte oljeprodukter har en svært høy vekst da flere av bedriftene hadde oppgradering og vedlikeholdsstans i oktober i fjor. 

På grunn av fremgangen for tradisjonelle produkter er det bred fremgang i eksporten langs kysten fra Østfold til Trøndelag. Men også god vekst i nord på grunn av bedre priser på fiskeproduktene.

Eksporten øker til Europa og Nord-Amerika, den er som i fjor i Asia og Sør-Amerika, mens den går ned til landene i Afrika. 

Figuren viser utviklingen i eksporten de siste fire årene.