Stabilt høyt nivå på eksport fra den petroleumsrettede leverandørindustrien

Publisert

Omformerstasjon HV/DC til Dogger Bank B havvindpark ved Aibel AS i Haugesund.

Omformerstasjon HV/DC til Dogger Bank B havvindpark ved Aibel AS i Haugesund. Foto: Norsk Industri

Internasjonal omsetning fra den petroleumsrettede leverandørindustrien i 2022 var på 118 milliarder kroner. Av dette var 88 milliarder kroner eksport, mens omkring 30 milliarder kroner var inntekter fra datterselskaper i utlandet.

Nivået var det samme som i fjor.

Olje- og energidepartementet har nå mottatt rapporten "Eksport og utenlandsomsetning fra petroleumsrettet leverandørindustri 2022" fra Menon Economics. Last ned rapporten

Rapporten viser at Storbritannia er det største utenlandske markedet. Den internasjonale omsetningen i Storbritannia utgjorde rett i overkant av 22 milliarder kroner.

Den internasjonale omsetningen til den petroleumsrettede leverandørindustrien bidro til å sysselsette om lag 34 000 i Norge i 2022.

Mange norske leveranser og tjenester til Shell sin nye FPSO-plattform for Penguin-feltet i UK.

Mange norske leveranser og tjenester til Shell sin nye FPSO-plattform for Penguin-feltet i UK. Foto: Norsk Industri

– Vi ser at norske leverandørbedrifter er konkurransedyktige i det globale markedet. Samtidig er jeg opptatt av at den petroleumsrettede leverandørindustrien også i fremtiden skal levere olje og gass med lave og stadig synkende utslipp, og bidra med teknologioverføring til andre næringer som havvind, CCS og hydrogen sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Det er svært hyggelig å registrere at norsk leverandørindustri opprettholder omsetningen og konkurransekraften i de internasjonale markedene. Samtidig er det hyggelig vekst for leveranser til fornybarnæringen fra mange av de samme leverandørene, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Offshore.

Denne omsetningen kommer i tillegg og utgjør ca. 42 milliarder kroner. Leveranser til havvind har klart størst internasjonal omsetning. I den internasjonale petroleumsrettede omsetningen er en betydelig andel av leveransene lavutslippsteknologi, blant annet subsea- produksjonssystemer og eneregieffektiviseringsløsninger.

– Disse teknologiene er med på å bidra til gode utslippsreduksjoner også globalt. Dette er teknologi og tjenester som er utviklet i Norge som et resultat av strenge krav og aktiv FOU-innsats både fra myndigheter og selskapene, sier Rugtvedt.

> Les mer her (regjeringen.no)