Stabil produksjon i industrien

Produksjonslinje på et samlebånd

Foto: Norsk Industri.

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene gikk ned 0,2 prosent fra januar til februar viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Industriproduksjon 2015-18, sesongjustert

Starten av 2018 har vært på linje med det bedriftene produserte de to første månedene i 2017, men litt bedre for leverandørindustrien og litt svakere for øvrig industri. I februar trakk gruvene/bergverksdriften indeksen kraftig ned, slik at samleindeksen var negativ, mens indeksen for industrien økte 0,2 prosent.

I januar ble produksjonen trukket ned av svakere utvikling i næringsmiddelindustrien mens metaller kjemisk/oljeraffinering trakk ned produksjonen i februar.

Generelt var det rimelig stabilitet i årets første måneder for industribransjene, utenom bergverk. Også gjennom fjoråret var industriproduksjonen stabil, de sesongjusterte tallene fra SSB viste størst utslag i de to sommermånedene juli og august, se figur. Produksjonsindeksen har vært mellom 111 og 117 i atten måneder på rad, dvs. variert innenfor fem prosent i perioden.

Figurene viser utviklingen i industriproduksjonen, samt utviklingen i petroleumsrettet leverandørindustri, inkludert bedriftene som leverer vare og tjenester til petroleumsnæringen (09-næringen) og industribedriftene som ikke er petroleumsrettet.     

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!