SSB: Økt eksport av maskiner i oktober

Publisert

Graf over eksport fra fastlandsbedrifter i oktober 2023.

Eksport fra fastlandsbedrifter, oktober 2023. Foto: SSB

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene var 63,8 milliarder kroner i oktober, en vekst på 7,8 prosent sammenlignet med oktober i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå publisert 15. november.

Svakere krone og økt eksport av utstyr til skip og petroleumsutvinning er hovedårsak til veksten.

Varegruppen for maskiner steg 25 prosent i oktober, metallvarer økte 37 prosent, instrumenter/apparater steg 38 prosent, mens elektrisk maskin/apparat steg hele 48 prosent. Veksten for varegruppene skyldes høyere volum, økte priser og svakere kronekurs. Det er høy aktivitet ved mange av de store skipsverftene i Asia noe som fører til økt innkjøp av norske produkter.

For prosessindustrien er det fall i inntektene for de fleste varegrupper sammenlignet med fjoråret, til tross for svakere krone. Dette på grunn av lavere produksjon enn i oktober i fjor og reduserte priser på produktene.

Situasjonen så langt i 2023 er ganske lik, vekst for skipsutstyr og svakere eksport for andre industrivarer, og vekst for eksport av fiskeprodukter.