Rekordeksport for fastlandsbedriftene

Publisert

Graf som viser fastlandseksport

Figuren viser utviklingen i eksportinntektene fordelt mellom fastlandseksport og øvrige vareeksport fra 1990-2017. Kilde: SSB.

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte 8,2 prosent (31,7 mrd kr) til 418,7 milliarder kroner i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen kommer først og fremst fra industrivarer, som metaller, kjemiske produkter og raffinert petroleum.

På grunn av lavere aktivitet innen skipsbygging gikk eksporten av maskiner, transportmidler og instrumenter ned med over ti prosent i 2017.  Dette er eksportvarer som i stor grad er utstyr til skip og borerigger. 

De andre hovedgruppene i eksportstatistikken viser fremgang. Kjemiske produkter økte eksporten med 10,4 prosent til 54,6 milliarder kroner, raffinerte oljeproduker økte eksportverdien med 60 prosent til 62,8 milliarder kroner, bearbeidede varer som domineres av metaller økte eksporten med 12,5 prosent til 81,5 miliarder kroner, næringsmiddel som i stor grad er fisk og fiskeprodukter øker 3,3 prosent til 98,5 milliarder kroner. 

Eksporten i desember økte tre milliarder kroner (9,4 prosent) sammenlignet med desember 2016 til 32,2 milliarder kroner. Økningen kommer fra industriproduktene da fisk og fiskeprodukter fikk lavere eksportinntekter i desember.  I tillegg gikk eksporten av råvarer som tømmer ned.  Kjemiske produkter økte 16,5 prosent, jern/stål 58 prosent og ikke-jernholdige metaller 19,2 prosent sammenlignet med desember 2016.

Størst nedgang var det i eksporten av skip/rigger som hadde en høy eksportverdi i desember 2016.  Naturgass var i fremgang og med en eksportverdi på 20,7 miliarder kroner av den høyere enn eksportverdien av råolje.

Eksporten fra fastlandsbedriftene var høyere enn øvrig vareksport i 2016, se figur.  Et sterkt 4.kvartal for naturgass ført til at fastlandseksporten var 49,7 prosent av vareeksporten i 2017.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!