Petroleumsinvesteringene oppjusteres for 2024 og 2025

Publisert

Tidligere anslag for petroleumsinvesteringene på norsk sokkel og ved landanleggene var høye, men disse er ytterligere oppjustert for 2024 og for 2025. Dette viser nye tall fra SSB.

Det er først og fremst investeringene i feltutbygging og felt i drift som har økt. Oljeselskapenes siste anslag tyder på en oppgang på 25 prosent i 2024 sammenliknet med tilsvarende anslag for 2023. Det største pågående prosjektet er Yggdrasil til Aker BP hvor det skal investeres for ca. 115 milliarder kroner.

Dette og andre betydelige prosjekter gir god aktivitet ved så å si alle offshore verftene langs kysten. Aker Solutions verft på Stord, i Egersund, Verdal og Sandesjøen har stor aktivitet de neste to årene. I tillegg er det høyt aktivtetsnivå ved Aibel i Haugesund, Worley Rosenberg i Stavanger, Leirvik på Stord og ved Nymo i Grimstad. Ordrereserver og bemanningsprognoser viser at aktivtetsnivået faller raskt etter 2025-2026, slik at nye prosjekter må igangsettes og vinnes av verftene for å opprettholde god aktivitet og sysselsetting. Flere av verftene har ved siden av olje- og gassprosjekter, god aktivitet også mot havvindmarkedet, både på å bygge store omformerstasjoner og havvindfartøyer til et globalt marked. Utbygging av havvindparker på norsk sokkel kan være med på å fylle opp med aktivitet, men det haster for å få besluttet disse, slik at norsk leverandørindustri kan vokse videre også innen fornybarmarkedet og få fylt opp gapet i aktivtetsnivå etter 2026.

Graf som viser utførte investeringer i utvinning og rørtransport. Millioner løpende kroner.

Utførte investeringer i utvinning og rørtransport. Millioner løpende kroner. Foto: SSB