Økt produksjon i oktober

Publisert

Kilde: SSB.

Sesongjusterte tall fra SSB viser økning av industriproduksjonen i oktober med 0,4 prosent.

Bergverk går kraftig ned, mens produksjonen i industrien øker 0,7 prosent, sesongjustert. Det er bedriftene utenom leverandørindustrien til petroleum som øker mest, både i oktober og hittil i år. Leverandørindustrien er fortsatt på et lavere nivå enn på samme tidspunkt i fjor.

Produksjonen i industri og bergverksbedriftene har vært stabil med produksjonsindeks mellom 110-115, sesongjustert siden august fjor. Men det er femte måned på rad at SSB rapporterer at årets produksjon er høyere enn fjorårets, mens årets fem første måneder hadde produksjon under eller på nivå med 2016. Ved siden av kjemisk industri er bransjen som omfatter bedriftene produserer mineraler og plastprodukter som går mest frem i annet halvår. I kjemisk industri/oljeraffinering er det fremgang for alle delbransjer.

Ved siden av nedgang for gruvene er det lavere produksjon i bransjen som heter annen verkstedsindustri og bedriftene som produserer utstyr til data, elektro og kraftverk.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!