Økt industriproduksjon i april

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene steg 0,6 prosent fra mars til april viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økt produksjon i kjemisk/oljeraffinering bidro mest til veksten, og industrien økte med 1,1 prosent mens bergverkene hadde en nedgang på 4,7 prosent.

I tillegg ble sesongjustert produksjon fra årets tre første måneder oppjustert med 0,6 prosentpoeng.  Samlet har industriproduksjonen svingt rundt en indeks på 115 siden starten av fjoråret, se figur.

Kjemisk/oljeraffinering økte produksjonen sesongjustert med 11,4%, etter en nedgang på 7,4 prosent måneden før.  Trelast hadde tilsvarende utvikling i mars og april, men med mindre variasjon.  Dette kan skyldes sesongjusteringen av påskeuken er krevende, men det kan også skyldes svingninger i bedriftene produksjon.

Industriproduksjonen i Sverige gikk ned etter flere måneder med stabilt høy produksjon. Figuren viser utviklingen i produksjonen i norske og svenske industri- og bergverksbedrifter.

Industriproduksjon – Sverige og Norge

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!