Ny merdteknologi fra Akvadesign

Publisert

Merdanlegg hos Akvadesign AS. Foto: Akvadesign

Merdanlegg hos Akvadesign AS. Foto: Akvadesign.

I Konjunkturrapporten 2019 kan du lese om Akvadesign, som siden 2008 har drevet forskning og utvikling av lukket merdteknologi.

Hva om vi kunne drive oppdrett i sjø – helt fri for lakselus, uten rømming, betydelig reduserte utslipp og uten bruk av medisiner og kjemikalier?

Det var målet da Akvadesign AS startet utviklingen av lukket merdteknologi. Siden 2008 har selskapet drevet forskning og utvikling av lukket merdteknologi. De har skaffet seg unik kompetanse, og har i dag flere forskningsprosjekter med støtte fra blant annet Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Jordbruksvärket.

Akvadesign driver miljøvennlig oppdrett på en så ansvarlig måte som mulig, for miljøet og for fremtiden. Produksjonsmetoden er basert på omfattende forsknings- og utviklingsarbeid sammen med en rekke vitenskapelige partnere. Reisen dokumenteres fra smolt til ferdig laks.

Selskapet har en rekke patenter samt designbeskyttelse av teknologien, og varemerkene Miljølaks og Ecosalmon er registrert for lakseproduktet. En Miljølaks® har vokst opp i en stor lukket pose i sjøen, der vannet er hentet inn fra dypere vannlag. På dette dypet finnes det ikke lakselus, dermed holder laksen seg sunn og frisk. I posen lages det en naturlig strøm av rent vann, slik at fisken får god mosjon. Avfallet fanges opp, noe som gir en betydelig reduksjon av utslippet til omgivelsene, samt at det kan gjenbrukes til blant annet gjødsel og biodrivstoff. Fôret inneholder naturlige råstoffer, og produksjonen gjøres uten bruk av kjemikalier og medisiner. I tillegg benytter de 100 prosent fornybar energi i produksjonen, og kan dermed drive verdens mest miljøvennlige lakseproduksjon.

Akvadesign forventer nå at myndighetene ser på hva som er mulig å utvikle når man legger til rette for det, med gode rammebetingelser og konsesjoner for denne typen teknologi. Dette kan være et avgjørende bidrag for videre miljømessig bærekraftig vekst innen norsk lakseproduksjon.