Ny handlingsplan for grønne offentlige innkjøp

Publisert

Forsideillustrasjon Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Illustrasjon: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forsideillustrasjon for "Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon". Illustrasjon: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året. Krav fra offentlige innkjøpere er derfor et svært godt virkemiddel for å nå miljøpolitiske mål og for å skape et robust hjemmemarked for miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser som trengs i det grønne skiftet.

Ti hovedgrep

Regjeringen har nå lagt frem en handlingsplan som skal øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Den nye handlingsplanen inneholder ti hovedgrep.

Et av hovedgrepene er at offentlige innkjøpere skal fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulærøkonomi, samt søke å unngå helse- og miljøfarlige stoffer innen sektorer som transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, samt plastprodukter. I tillegg er produktgrupper som IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler prioritert.

Disse prioriteringene samsvarer med Norsk Industris innspill til handlingsplanen. Det foreslås et grønt kompetanseløft for offentlige innkjøpere og at statlige nøkkelvirksomheter skal bane vei for flere kima- og miljøvennlige innkjøp. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) innsats for å fremme miljøvennlige innkjøp, og for å innhente bedre statistikk, vektlegges også i den nye handlingsplanen.

– Vi er lei av at miljø blir honnørord uten mening og ikke vektlegges nok ved innkjøp. Vi ser på den nye handlingsplanen som en klar marsjordre om at klima og miljø skal prioriteres langt høyere ved offentlige innkjøp, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Han er fornøyd med at det skal stilles tydelige krav til miljø- og klimavennlige innkjøp i nøkkelvirksomheter i statsforvaltningens og statsforetakene.

– Vi anbefaler at tildelingsbrev vektlegges ved offentlige innkjøp og at dette følges opp som et fast punkt ved etatsstyringsmøter. Dette er et enkelt tiltak som vil gi stor effekt, mener Sunde.

Ønsker innskjerping

Norsk Industri har over tid tatt til orde for innskjerping av regelverket, slik at miljø alltid skal vektes minst 30 prosent der dette brukes som tildelingskriterium og styrking av Klimasats-programmet fra Miljødirektoratet.

– Her leverer ikke den nye handlingsplanen. Det er bra med et grønt kompetanseløft for offentlige innkjøpere, men dette vil ikke være tilstrekkelig for å utnytte handlingsrommet til å prioritere miljø. Vår erfaring er at det er tydelige krav som gjelder, sier Sunde.

> Les den nye handlingsplanen (anskaffelser.no)

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder