Norsk Industri ønsker nøytral moms for sykehus

Publisert

Produksjon av operasjonsluer

Janusfabrikken skal på kort tid levere 200 000 operasjonsluer til Helse Sør-Øst. Foto: Janusfabrikken. Foto: Janusfabrikken

I dag kjøper sykehus og helseforetak varer og tjenester fra blant andre medlemsbedrifter i Norsk Industri på samme måte som industribedrifter og øvrig næringsliv. Nå ønsker et offentlig utvalg at det skal betales moms på innkjøpene.

Helseforetakene kjøper varene og merverdiavgiften føres på en egen post i regnskapet og motregnes mot det øvrige systemet for merverdiavgift, slik næringslivet gjør. Vi har en nøytral merverdiavgift, akkurat slik tanken var når merverdiavgiften (momsen) ble innført i 1970.

Nå ønsker flertallet i et offentlig utvalg at sykehusene og helseforetakene skal betale merverdiavgift på innkjøpene. Dette vil gjøre sykehusenes innkjøp av varer og tjenester 25 prosent dyrere, med de konsekvenser det vil ha for kostnadsnivå og effektivitet. 

Heldigvis har et solid og kunnskapsbasert mindretall i den offentlige utredningen (NOU 2023:8) gått mot fjerning av nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Blant andre ønsker lederen i utvalget å beholde dagens enkle system for merverdiavgift. Utvalgets forslag er ut på høring, og NHO og mange av NHOs landsforeninger har svart på samme måte som Norsk Industri.

Norsk Industri har svart på høringen og vi støtter mindretallet i NOU-utvalget, og ønsker å beholde nøytral merverdiavgift, også for sykehusene.

Saken skal nå vurderes av Helsedepartementet etter alle høringsuttalelsene, og for å endre dagens regelverk om nøytral merverdiavgift må saken legges frem for Stortinget.

> Les vår høringsuttalelse