Nedgang i eksport av tjenester

Industribedriftene reduserte inntektene fra tjenesteeksport med 1,7 milliarder kroner (28%) i første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Eksporten var på 4,4 milliarder kroner i årets tre første måneder.

På årsbasis er eksportinntektene fra tjenester ned 6,6% til 24,3 milliarder kroner for industribedriftene.  Ingen særskilte årsaker til nedgangen i første kvartal, men det kan være en påske-effekt i tallene.  Generelt går tjenesteeksport opp fire prosent på grunn av økte inntekter for rederiene.  På årsbasis er tjenesteeksporten opp en prosent til 217,6 milliarder kroner.  Finanstjenester er ikke en del av disse tallene. 

Eksporten av tjenester til petroleum øker noe, mens det kun er mindre endringer i de andre næringene, se figurene under.

Kilde: SSB.

Kilde: SSB.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!