Maskinskatten må bort

Publisert

FOTO: Norsk Industri.

To av landets ledende aviser, Bergens Tidende og Aftenposten, rykker nå ut på lederplass og forlanger at den såkalte maskinskatten må fjernes.

Bergens Tidende og Aftenposten er krystallklare på lederplass!

– Gledelig og positivt at også norske storavisers lederskribenter ser nødvendigheten av at industrien her til lands blir kvitt denne urimelige og fremtidsfiendtlige skatten. Mange av de kommunene som klager mest, har kun basert seg på eiendomsskatt på industrien og skjermet alt annet næringsliv. Industrien har måttet betale for tomt, bygg og maskiner. Vår løsning er at alle betaler for tomt og bygg, mens den trøblete maskinskatten fjernes, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Bergens Tidende skriver:
- Regjeringa gjer rett i å skrote den kommunale eigedomsskatten på produksjonsutstyr. Avisen minner om at finansministeren har oppnådd noe så uvanlig som støtte fra LO for et skattekutt, og siterer Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som har uttalt at: Å kreve skatt på maskiner setter Norges arbeidsplasser i fare.

Vestlandets storavis er naturlig nok opptatt av Nordhordlands-kommunen Lindås, som ifølge KS vil tape mest, dersom skatten Mongstad-raffineriet betaler, blir fjernet. Men BT fortsetter: - Det er liten tvil om at endringa er dramatisk for Lindås. Men dei vil ha tid til å tilpasse kommunens økonomi til den nye røyndomen. Regjeringa legg opp til at endringane skal fasast inn over fem år.

I Aftenposten – under tittelen «Fjern maskinskatten» - heter det:
- Skatten har vært kritisert i årevis, selv av ihuga tilhengere av vanlig eiendomsskatt. Regelen har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. Avgrensningsproblemene har vært store og utslagene har vært merkelige og uforutsigbare, som i saken om øl- og mineralvannsproduksjon hos Ringnes. Der ble ølproduksjonsanlegget ilagt skatt, mens mineralvannanlegget ikke ble det på grunn av ulik grad av integrasjon i bygningene.

Avisen er opptatt av rammevilkårene for ny og fremtidig industri: - Like viktig er det at nye næringer og ny industri, som utvikles som følge av ny teknologi, strever med å finne sin plass i regelverket. Det koster mye tid og ressurser. I tillegg gjør selve skatten at enkelte investeringer, som store datasentre, ikke finner veien til Norge. Til det er skatteulempen og uklarheten om skatteforpliktelsen sammenlignet med våre naboland – som får tilgang på denne type arbeidsplasser – for stor.

Både Bergens Tidende og Aftenposten avfeier forslag om å tydeliggjøre reglene eller lage kjøreregler for praksis, og beholde skatten. Aftenposten avrunder sin leder slik: - Som med all annen skatt er det et poeng at skatt ikke er konkurransevridende, at den fordeles jevnt over mange objekter og at byrden for hvert enkelt objekt ikke blir uforholdsmessig stor. Maskinskatten bør fjernes.

Stein Lier-Hansen oppsummerer slik: - Støtte fra aviser som BT og Aftenposten er viktig for selve saken. Det samme er støtten fra LO/Fellesforbundet. Det står om fremtidens arbeidsplasser og vår evne til å skape gode, konkurransedyktige betingelser for folk som vil investere i Norge. Jeg har god tro på at Stortinget vil slutte seg til Regjeringens forslag om å avvikle denne skatten over en 5 års periode. 

> Les også vår kommentar til statsbudsjettet vedrørende maskinskatten