Lier-Hansen om lønnsoppgjøret - bør unngå 3-tallet

Publisert

Lier-Hansen presenterer konkunkturrapporten

Stein Lier-Hansen presenterer Konjunkturrapporten 2019. FOTO: Norsk Industri.

Vi håper på et moderat lønnsoppgjør i 2019. Det betyr at vi ikke bør se 3-tallet for lønnsveksten. Selv om vi ikke gjør det, vil oppgjøret bidra til reallønnsvekst for de fleste.

Det sa Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, da årets Konjunkturrapport ble presentert 29. januar i Oslo

Lier-Hansen understreket at det industrien først og fremst trenger, er forutsigbare rammevilkår som fører til at bedriftene vil investere i Norge.

- Investeringene i industrien er større enn på lenge. Da trenger vi ikke signaler om for eksempel grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, sa Lier-Hansen og fortsatte:

- Her diskuteres det altså å innføre grunnrenteskatt på en fornybar næring. Mærer kan flyttes, mens fjorden igjen ligger der like jomfruelig som før. Jeg frykter at investeringene kan komme til å gå ut av Norge. For ingen andre land har noensinne tenkt tanken om en slik skatt.

Lier-Hansen påpekte at oppdrettsnæringen er en næring som nå er i aktiv omstilling. Man jobber for høyere produktivitet og bedre dyrevelferd.

Han var også kritisk til at Arbeiderpartiets Espen Barth Eide forleden gikk ut og kom med nye signaler rundt leterefusjonsordningen i oljenæringen. - Da går selvsagt alarmen i næringen. Også i denne delen av næringslivet er stabilitet avgjørende. Ord må følges av riktige handlinger, sa Lier-Hansen.

I følge Konjunkturrapporten investerer nå også norsk prosessindustri mer enn på lenge. Denne investeringsviljen er blant annet et resultat av det veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.

Prosessindustrien trenger imidlertid en avklaring rundt hvordan strømnettet skal tarifferes. Det hjelper ikke med lave strømpriser hvis nettleien skyter i været.

Også opprinnelsesgarantiene trakk Lier-Hansen frem som et problem for prosessindustrien. Kundene spør om norsk prosessindustri kan garantere at dere har et bedre økologisk fotavtrykk enn konkurrenter i andre land.

Om EØS sa Lier-Hansen at Norge ofte kommer bakpå. Beslutningen om ACER, som vakte stor debatt i Norge i fjor, tok EU i 2009.

Lier-Hansen pekte på at EØS-landet Norge har mulighet for å komme inn i EUs politiske prosesser på ekspertplan tidlig i prosessene. – Men da må de ekspertene vi sender ned til Brussel ha med seg et mandat, uten har det ingen hensikt å delta.

Den såkalte Reise, kost og losji-saken har vært en vanskelig sak for Norsk Industri og Fellesforbundet siden 2008. Spørsmålet har vært hvordan man allmenngjør bestemmelser når utlendinger kommer til Norge for å jobbe.

Tariffnemndas vedtak fra i fjor er helt i tråd med det Norsk Industri og Fellesforbundet kom frem til i tariffoppgjøret i 2018. Og det er også identisk med det euro-LO har slåss for, understreket Stein Lier-Hansen.

> Last ned Konjunkturrapporten 2019
> Last ned presentasjonen som ble holdt på pressekonferansen

Ønsker du rapporten i trykt versjon, ta kontakt med Cathrine Westlie Eidal.

> Les også: Konkunkturrapporten 2019 - God vekst i norsk industri

Se pressekonferansen her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!